ફરિયાદ નિવારણ અમે આપની કોઇપણ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે તત્પર છીએ. આપ ફક્ત આટલું કરવાનું છેઃ

સ્ટેપ 1: અમારો સંપર્ક કરો

ઓનલાઇનઃ

  • કસ્ટમર પૉર્ટલ પર લૉગ ઇન કરો. આપની પાસે જો લૉગઇન આઇડી અને પાસવર્ડ ન હોય તો આપ અહીં તેને બનાવી શકો છો.
  • ક્યૂઆરસી (ક્વેરીઝ, રીક્વેસ્ટ્સ એન્ડ કમ્પલેઇન્ટ્સ-પ્રશ્નો, વિનંતીઓ અને ફરિયાદો)ના વિભાગમાં જાઓ અને વિનંતી/ફરિયાદ નોંધાવો.

અમને ઈ-મેઇલ કરોઃ

જીવનવીમા પૉલિસી માટેઃ

ઈ-મેઇલ આઇડીઃ customer.first@indiafirstlife.com

અમને કૉલ કરોઃ

  • સોમવારથી શનિવાર સવારે 9 વાગ્યાથી રાત્રે 7 વાગ્યા દરમિયાન અમારા ટૉલ ફ્રી નંબર1800-209-8700
  • ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફની અમારી કોઇપણ શાખાની મુલાકાત લો. નજીકમાં આવેલી શાખાને અહીં શોધો.

અમારી મુલાકાત લોઃ

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ની અમારી કોઇપણ શાખાની મુલાકાત લો અને આપની ફરિયાદ નોંધાવો.

આપના શહેરમાં અમારા ફરિયાદ નિવારણ અધિકારીનો સંપર્ક કરવા અહીં ક્લિક કરો

ટપાલ/કુરિયરઃ

અહીં નીચે જણાવેલા સરનામે અમને આપની સમસ્યા લખી મોકલો.

કસ્ટમર કૅર
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ઇન્શ્યોરેન્સ કંપની લિ.
12મો અને 13મો માળ, નોર્થ [સી] વિંગ, ટાવર 4,
નેસ્કો આઇટી પાર્ક, નેસ્કો સેન્ટર, પશ્ચિમ એક્સપ્રેસ હાઇવે,
ગોરેગાંવ (પૂર્વ), મુંબઈ - 400063.

 

આપની ફરિયાદ મેળવ્યાં બાદ તેની પ્રાપ્તિની તારીખથી 15 દિવસની અંદર અમે તેના નિરાકરણ અથવા નકારી કાઢવા સંબંધિત કારણો સાથે આપને લેખિતમાં પ્રતિક્રિયા આપીશું.

આપ અમારી ફરિયાદ નિવારણ નીતિને અહીં . જોઈ શકો છો.

સ્ટેપ 2: આપની ફરિયાદને આગળ વધારો

અમને ઈ-મેઇલ કરોઃ

આપ જો અમારા દ્વારા પૂરાં પાડવામાં આવેલા નિવારણથી સંતુષ્ટ ન હો અથવા તો આપને જો અમારા તરફથી 15 કેલેન્ડર દિવસોની અંદર કોઈ પ્રતિક્રિયા પ્રાપ્ત ન થાય તો, આપઃ

ઓનલાઇનઃ

અહીં નીચે જણાવેલા સરનામે અમને આપની ફરિયાદ લખી મોકલોઃ

કે. આર. વિશ્વનારાયણ
ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી
ઇન્ડિયાલાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિ.
12મો અને 13મો માળ, નોર્થ [સી]વિંગ, ટાવર 4,
નેસ્કો આઇટી પાર્ક, નેસ્કો સેન્ટર, પશ્ચિમ એક્સપ્રેસ હાઇવે,
ગોરેગાંવ (પૂર્વ), મુંબઈ - 400063.

કૃપા કરીને આપની ફરિયાદ/સર્વિસ રિક્વેસ્ટ આઇડીનો ઉલ્લેખ કરો. જે આપને સ્ટેપ 1માં ફરિયાદની નોંધણી કરાવવા પર પૂરો પાડવામાં આવ્યો હશે.

સ્ટેપ 3: આઇઆરડીએઆઈ ફરિયાદ નિવારણ વિભાગનો સંપર્ક કરો

કૉલ કરોઃ

આપ જો અમારા પ્રતિભાવથી સંતુષ્ટ ન હો અથવા તો આપને જો ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી તરફથી 15 કેલેન્ડર દિવસોની અંદર કોઈ પ્રતિક્રિયા પ્રાપ્ત ન થાય તો, આપ અહીં નીચે જણાવેલ વિગતો પર (આઇઆરડીએઆઈ) ઇન્શ્યોરેન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઑથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયાના ફરિયાદ નિવારણ વિભાગનો સંપર્ક કરી શકો છો.

null

આપની ફરિયાદને અહીં નીચે જણાવેલ સરનામે મોકલાવીનેઃ

ગ્રાહક બાબતોનો વિભાગ (કન્ઝ્યુમર અફેર્સ વિભાગ)
ઇન્શ્યોરેન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઑથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા
9મો માળ, યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા ટાવર્સ, બશીરબાગ
હૈદરાબાદ - 500 029, આંધ્ર પ્રદેશ

null

નંબરઃ 91- 40 – 6678 9768

સ્ટેપ 4: વીમા લોકપાલનો સંપર્ક કરો

null

આપ જો ફરિયાદ નિવારણથી અસંતુષ્ટ હો અથવા તો આપની સમસ્યા વણઉકેલાયેલી રહે તો આપ વીમા લોકપાલનો સીધો સંપર્ક કરી શકો છો સરનામું મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ફરિયાદની સંપૂર્ણ વિગતો અને ગ્રાહક / ફરિયાદકર્તાની સંપર્ક વિગતોની સાથે ગ્રાહક/ફરિયાદકર્તા અથવા તેમના કાનૂની ઉત્તરાધિકારી દ્વારા ફરિયાદને યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરીને લેખિતમાં કરવાની રહેશે.

રીડ્રેસલ ઑફ પબ્લિક ગ્રીવન્સિસ રુલ્સ, 1998ની જોગવાઈ 13(3) મુજબ, લોકપાલને ફરિયાદ કરી શકાય છે

  • વીમા કંપનીના ફરિયાદ નિવારણ તંત્ર દ્વારા જો ફરિયાદને નકારી કાઢવામાં આવી હોય તો જ
  • વીમા કંપની દ્વારા ફરિયાદને નકારી કાઢવામાં આવ્યાંની તારીખથી એક વર્ષના સમયગાળાની અંદર
  • જો સમાતંર રીતે તેની પર કોઈ મુકદમો ચાલી રહ્યો ન હોય તો