ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ એમ્પ્લોઈ વેલફેર પૉલિસી

જ્યારે આપના કર્મચારીઓની પ્રાથમિકતાઓ આપની પોતાની બની જાય છે

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ એમ્પ્લોઈ વેલફેર પ્લાન એ ટ્રેડિશનલ વેરિયેબલ નોન-લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ ફંડ આધારિત ગ્રૂપ ઇન્શ્યોરેન્સ પ્લાન છે. જે રજાના ભોગવટા, ગ્રેટ્યૂઇટી તથા આપના કર્મચારીના નિવૃત્તિ પહેલાના અને પછીના તબીબી ખર્ચા જેવા તેમના મળતા લાભનું વ્યવસ્થાપન કરે છે.

ખરીદવાના કારણો ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ એમ્પ્લોઈ વેલફેર પ્લાનને

 • અલગ પૉલિસીઓ હેઠળ રજાઓના ભોગવટા, ગ્રેટ્યૂઇટી અને નિવૃત્તિ પહેલાના તથા પછીના તબીબી ખર્ચા પર સુરક્ષા પૂરી પાડી કર્મચારીઓને પ્રાપ્ત થતાં ફાયદાઓનું વ્યવસ્થાપન કરો તથા સરળતાથી વળતર મેળવો

 • આપના રોકાણ પર ઓછામાં ઓછું વાર્ષિક 1%નું બાંયધરીપૂર્વકનું વળતર મેળવો

 • દરેક નાણાકીય ત્રિમાસિકગાળાના પ્રારંભે અમારા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યાં મુજબ, આપની કમાણી પર નોન ઝીરો પોઝિટિવ વ્યાજદર મેળવો

 • અમારા ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ગ્રૂપ ટર્મ પ્લાન મારફતે વધારાના જીવનવીમા કવચની મદદથી આપના સંસાધનોની સુરક્ષા કરો

 • પ્રારંભિક યોગદાન પર વધારાનું ફન્ડિંગ મેળવવાનો વિકલ્પ

 • કર સંબંધિત વર્તમાન કાયદાઓ મુજબ આપના (નિયોક્તા) તેમજ આપના કર્મચારીઓ માટે કરબચતના લાભ

કયા છે પાત્રતાના માપદંડો?

 • પ્રવેશ વખતે લઘુત્તમ વયમર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 75 વર્ષ છે.

 • સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં યોજનામાંથી બહાર નીકળવાની કોઈ લઘુત્તમ વયમર્યાદા નથી, જ્યારે સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં યોજનામાંથી બહાર નીકળવાની મહત્તમ વયમર્યાદા 76 વર્ષ છે.

 • ગ્રૂપનું લઘુત્તમ કદ 10 સભ્ય છે અને ગ્રૂપના મહત્તમ કદ પર કોઈ મર્યાદા નથી.

 • લઘુત્તમ વાર્ષિક યોગદાન રૂ. 1,00,000 છે અને મહત્તમ વાર્ષિક યોગદાન પર કોઈ મર્યાદા નથી.

 • ફંડના કદ પર કોઈ મર્યાદા નથી

 • પ્રતિ વર્ષ સભ્ય દિઠ રૂ. 5ના જીવન વીમા પ્રીમિયમની સાથે ગ્રેટ્યૂઇટી અને રજાના ભોગવટા હેઠળ મૃત્યુ થવા પર મળતા લાભ તરીકે રૂ. 5000નું ફિક્સ જીવનવીમા કવચ

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File