પેન્શન પ્લાન

મજલ ઘણી લાંબી છે આયોજનની જરૂર તાતી છે

નિવૃત્તિ પછી પણ આપે હંમેશાથી જે પ્રકારે જીવન જીવવાની આકાંક્ષા રાખી છે, તે જ પ્રમાણે જીવો. ફક્ત ત્રણ શિસ્તનું પાલન કરો - આપના લક્ષ્યાંકોનું આયોજન કરો, સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરો અને આપના રોકાણ પર નજર રાખો.

અમારા રિટાયરમેન્ટ પ્લાન પર એક નજર નાંખો અને ચિંતામુક્ત જીવન જીવો!

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ દ્વારા પૂરાં પાડવામાં આવતાં રિટાયરમેન્ટ પ્લાનને શા માટે પસંદ કરવા જોઇએ?

 • આજીવન બાંયધરી

  આપના દ્વારા પ્રારંભિક વર્ષો દરમિયાન ચૂકવવામાં આવતાં કુલ પ્રીમિયમ પર બાંયધરીપૂર્વકનું વળતર મેળવો અને આપના ભવિષ્યને સુરક્ષિત બનાવો

 • નિવૃત્ત ક્યારે થવું તે નક્કી કરો

  આપ જો જીવનમાં વહેલીતકે રોકાણ કરવાનું શરૂ કરશો તો આપ નાની વયે જ મોટું ભંડોળ એકઠું કરી શકશો. તેનાથી આપને આપની નિવૃત્તિની વય નક્કી કરવામાં મદદ મળી રહેશે અને આપ જીવનની અનિશ્ચિતતાઓ સાથે કામ પાર પાડી શકશો.

 • ચૂકવણીમાં સ્થિતિસ્થાપકતા

  આપ પૉલિસીના સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન પ્રીમિયમની એક જ વખતમાં ચૂકવણી કરી શકો છો અથવા તો મર્યાદિત સમયગાળા માટે પણ ચૂકવી શકો છો. આપની પાસે વાર્ષિક, ત્રિમાસિક અને માસિક રીતે ચૂકવણી કરવાના પણ વિકલ્પ રહે છે.

 • નિયમિત આવક

  આપની નિવૃત્તિના સમગ્ર વર્ષો દરમિયાન વાર્ષિક, છમાસિક, ત્રિમાસિક અથવા માસિક ધોરણે નિશ્ચિત આવક મેળવો.

 • આપની નિવૃત્તિની વય નક્કી કરો

  આપ આપની જરૂરિયાતો મુજબ આપની નિવૃત્તિની વય પસંદ કરી શકો છો અને 40થી 80 વર્ષના વયજૂથ દરમિયાન આપની નિયમિત આવક મેળવવાનું શરૂ કરી શકો છો.

 • વધારાનું વીમાકવચ

  આપની જરૂરિયાત અને આવશ્યકતા મુજબ એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)ના વિવિધ વિકલ્પો પસંદ કરવાની સ્થિતિસ્થાપકતા.

વિચારવા જેવી કેટલીક બાબતો

 • વહેલીતકે શરૂઆત કરો

 • આપની નિવૃત્તિની સંભવિત રકમ કેટલી હોવી જોઇએ તેની પર કામ કરો

 • આપના જીવનના તબક્કા પર આધારિત પ્લાન

 • એન્યુઇટી પ્લાન

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

એફએક્યૂ (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો)

 • રિટાયરમેન્ટ પ્લાનમાં રોકાણ કરવાની યોગ્ય વય કઈ છે?

  એક રિટાયરમેન્ટ પ્લાન આપની નિવૃત્તિ પછી પણ આપની આર્થિક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે છે. તે આપના દ્વારા કરવામાં આવેલા રોકાણ પર આધાર રાખી લાંબાગાળે એક સ્થિર અને સંરચિત આવક પૂરી પાડે છે.

 • હું નિવૃત્તિના આયોજનની શરૂઆત કેવી રીતે કરું?

  જેટલી વહેલીતકે રોકાણ શરૂ કરવામાં આવે તેટલું સારું ગણાય છે. રોકાણનો લાંબો ગાળો મેળવવા માટે વહેલી શરૂઆત કરો. આપ વહેલામાં વહેલા 18 વર્ષથી રિટાયરમેન્ટ પ્લાનમાં રોકાણ કર<ી શકો છો.

 • કર સંબંધિત કેવા લાભ પ્રાપ્ત થાય છે?

  આપ આપની નિવૃત્તિના આયોજનની શરૂઆત કરો તે પહેલાં આપ આપની ભવિષ્યની જરૂરિયાતો તેમજ આપની વર્તમાન આવકને સમજતા હો તે સુનિશ્ચિત કરો. વેલ્ધીફાઈનો ઉપયોગ કરી આપની નિવૃત્તિનું આયોજન સ્પષ્ટતાપૂર્વક શરૂ કરો. વેલ્ધીફાઈ એ રોકાણને સુગમ બનાવનારું સાધન છે અને તે રોકાણ કરવાને પરવડે તેવું અને સરળ બનાવે છે.

 • કર સંબંધિત કેવા લાભ પ્રાપ્ત થાય છે?

  આપને આવક વેરાના પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ કલમ 80સી અને કલમ 10(10ડી) હેઠળ આપના દ્વારા પ્રીમિયમ પેટે ચૂકવવામાં આવેલી રકમ અને પાકતી મુદતે તેના વળતર પર કરબચતનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે.