ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ઇમિજિયેટ એન્યુઇટી પ્લાન

આપની બીજી ઇનિંગ્સ એક સાહસથી જરાય કમ ન હોવી જોઇએ

GET A QUOTE

ઇમિજિયેટ એન્યુઇટી પ્લાનની રચના આપને નિવૃત્તિ પછી પણ આપની પસંદગીની જીવનશૈલી જાળવી રાખવામાં મદદરૂપ થવા માટે થઈ છે. તે આપને આપના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ખર્ચાઓને પહોંચી વળવામાં તથા ફુગાવાથી આગળ રહેવામાં મદદરૂપ થાય છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ઇમિજિયેટ એન્યુઇટી પ્લાન ખરીદવાના કારણો

 • આપની નિવૃત્તિની વય 40થી 80 વર્ષની વચ્ચે નક્કી કરવામાં આપનું સશક્તિકરણ કરે છે

 • આપની નિવૃત્તિના સમગ્ર વર્ષો દરમિયાન નિયમિતપણે નિશ્ચિત માસિક/ત્રિમાસિક/છમાસિક/વાર્ષિક આવક પ્રાપ્ત કરી આપની નાણાકીય સ્વતંત્રતાનો સંપૂર્ણ આનંદ માણો

 • આપની પાસે એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)ના 4 અલગ-અલગ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ રહે છે, જે છે, લાઇફ એન્યુઇટી (વાર્ષિકી), ખરીદકિંમત પરત કરનાર લાઇફ એન્યુઇટી (વાર્ષિકી), જોઇન્ટ લાઇફ લાસ્ટ સર્વાઇવર એન્યુઇટી (વાર્ષિકી) ફૉર લાઇફ અને એન્યુઇટી (વાર્ષિક) સર્ટેઇન.

 • એન્યુઇટીની આવક મારફતે આપના જીવનસાથીને મદદરૂપ થવા (આપની ગેરહાજરીમાં પણ) જોઇન્ટ લાઇફનો વિકલ્પ પસંદ કરો

 • આપના નોમીનીની સુરક્ષા માટે ખરીદકિંમત પરત મેળવવાનો વિકલ્પ પસંદ કરો, જેના હેઠળ તેમને રોકાણની રકમ પરત મળે છેો

 • એક સમયગાળા અને તેના પછીના જીવન માટે એન્યુઇટી (વાર્ષિકી) સર્ટેઇનના વિકલ્પ હેઠળ, એક નિશ્ચિત સમયગાળા માટે આરામદાયક નિવૃત્તિનો આનંદ માણો

 • વ્યક્તિગત, ડીફર્ડ અને ગ્રૂપ ડીફર્ડ એન્યુઇટી (વાર્ષિકી) ધરાવતા વર્તમાન પૉલિસીધારકો / સભ્યો/ લાભાર્થીઓ 0થી 99 વર્ષ દરમિયાન કોઇપણ સમયે આ પ્લાનના લાભ મેળવી શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

 • નવા સભ્યો માટે અરજી કરવાની લઘુત્તમ વય (પ્રથમ વખત વાર્ષિકી મેળવનાર) 40 વર્ષ છે; ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ઇન્શ્યોરેન્સના વર્તમાન પેન્શન સભ્ય/લાભાર્થી માટે 0 વર્ષ છે

 • અરજી કરવાની લઘુત્તમ વય (બીજી વખત વાર્ષિકી મેળવનાર) 18 વર્ષ છે

 • અરજી કરવાની મહત્તમ વય (પ્રથમ/બીજી વખત વાર્ષિકી મેળવનાર) 80 વર્ષ છે

 • લઘુત્તમ પ્રીમિયમ રૂ. 3,00,000 છે જ્યારે મહત્તમ પ્રીમિયમની કોઈ મર્યાદા નથી

 • એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)નો લઘુત્તમ હપ્તો પ્રતિ માસ રૂ. 1000 અને વર્ષ માટે રૂ. 12,500 છે

 • એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)ના હપ્તાનું આવર્તન માસિક, ત્રિમાસિક, છમાસિક અને વાર્ષિક છે.

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

આપને રસ પડી શકે તેવા અન્ય ઉત્પાદનો

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File