ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ વેલ્થ મેક્ઝિમાઈઝર પ્લાન

પેઈન્ટ કરો તમારું માસ્ટરપીસBuy Online

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in styleઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ વેલ્થ મેક્ઝિમાઈઝર પ્લાન યુનિટ લિંક્ડ વીમા યોજના છે, જે તમને વીમા રક્ષણ પૂરું પાડીને વારસો નિર્માણ કરવામાં અને સંપત્તિ જમા કરવાનો મોકો આપે છે. આ યોજના તમારી આવશ્યકતા અનુસાર સાત અલગ અલગ ફંડ વિકલ્પોમાં રોકાણ કરવાની તમને સાનુકૂળતા આપે છે. આ ફંડની પસંદગીઓ અને ઘણી બધી રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ સાથેનો પદ્ધતિસર અને ખાસ પોર્ટફોલિયો વધારો.

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ વેલ્થ મેક્ઝિમાઈઝર પ્લાન ખરીદી કરવાનાં કારણો

 • આ યુલિપ રોકાણ યોજના થકી માર્કેટ લિંક્ડ ફંડ વિકલ્પોમાં રોકાણ કરવા સાથે તમારાં નાણાંની વૃદ્ધિ કરો.
 • 5 વર્ષ પછી કોઈ પણ સમયે પદ્ધતિસર આંશિક ઉપાડનો વિકલ્પ ઉપયોગ કરીને એક યોજના મારફત ઘણી બધી જરૂરતોને પહોંચી વળો.
 • તમારાં નાણાંમાંથી મહત્તમ લાભ મેળવવા માટે તમારા પ્રીમિયમને રિ- ડાયરેક્ટર કરીને અનલિમિટેડ ફ્રી સ્વિચ મેળવો.
 • બજાર સાથે વૃદ્ધિ કરવા અને લોયલ્ટી બેનિફિટ્સ, પ્રોફિટ બૂસ્ટર અને લોયલ્ટી એડવાન્ટેજ જેવા લાભો ખાસ એડ-ઓન કરવા સાથે મોંઘવારીને દૂર રાખવા માટે લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરો.
 • વધતી જરૂરતોનું ધ્યાન રાખવા માટે ટોપ-અપ પ્રીમિયમની સાનુકૂળતા.
 • તમે ચૂકવો તે પ્રીમિયમ પર અને તમને પ્રાપ્ત લાભો પર પ્રવર્તમાન આવકવેરાના કાયદાની કલમ 80સી અને કલમ 10 (10ડી) અનુસાર કર લાભ મેળવો.

પાત્રતામાપદંડ

 • પ્રવેશ સમયે લઘુતમ ઉંમર 5 વર્ષ હોવી જોઈએ, જ્યારે 5 વર્શની પ્રીમિયમ ચુકવણીની મુદતના કિસ્સામાં પ્રવેશ સમયે મહત્તમ ઉંમર 55 વર્ષ હોવી જોઈએ. 10, 15, 20 વર્ષ માટે એકલ, નિયમિત પ્રીમિયમ અને મર્યાદિત પ્રીમિયમ ચુકવણીના કિસ્સામાં 65 વર્ષ.
 • મેચ્યુરિટી સમયે લઘુતમ ઉંમર 18 વર્ષ હોવી જોઈએ, જ્યારે 5 વર્ષની પ્રીમિયમ ચુકવણીની મુદતના કિસ્સામાં મેચ્યુરિટી સમયે મહત્તમ ઉંમર 70 વર્ષ હોવી જોઈએ. 10, 15, 20 વર્ષ માટે એકલ, નિયમિત પ્રીમિયમ અને મર્યાદિત પ્રીમિયમના કિસ્સામાં 90 વર્ષ છે

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back