ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગેરેન્ટીડ એન્યુઇટી પ્લાન

મોજભર્યું જીવન જીવો, નિવૃત્તિ પછી પણ

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગેરેન્ટીડ એન્યુઇટી પ્લાનની રચના આપને આજીવન નિયમિત આવક પ્રાપ્ત થતી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કરવામાં આવી છે. તે આપને આપના નિવૃત્તિના વર્ષો દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ખર્ચાને પહોંચી વળવામાં અને ફુગાવાથી આગળ રહેવામાં મદદરૂપ થાય છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગેરેન્ટીડ એન્યુઇટી પ્લાન ખરીદવાના કારણો

 • આપની જરૂરિયાત મુજબ, એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)ના 12 અલગ-અલગ વિકલ્પોમાંથી પસંદગી કરી આજીવન નિયમિત આવક મેળવવાની બાંયધરી મેળવો

 • લાઇફ એન્યુઇટી, જોઇન્ટ લાઇફ લાસ્ટ સર્વાઇવર એન્યુઇટી, ડીફર્ડ લાઇફ એન્યુઇટી, એસ્કેલેટિંગ લાઇફ એન્યુઇટી જેવા વિકલ્પોની મદદથી ખરીદકિંમત પરત મેળવવાની સુવિધા પ્રાપ્ત કરો અને આપના પ્રિયજનોને પ્રીમિયમની રકમ પરત મળતી હોવાથી આપના નોમીની(ઓ)ની સુરક્ષા કરો

 • એન્યુઇટી સર્ટેઇન વિકલ્પની મદદથી બાંયધરી મેળવો! કમનસીબ ઘટના અને તેના પછીના જીવનને લક્ષ્યમાં લીધા વગર અગાઉથી નક્કી કરેલા સમયગાળા માટે આપની એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)ની રકમ પ્રાપ્ત કરો

 • ડીફર્ડ લાઇફ એન્યુઇટી વિકલ્પને પસંદ કરી આપની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ આપની એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)ના હપ્તાઓને પાછા ઠેલવો

 • જોઇન્ટ લાઇફ અથવા ફેમિલી ઇન્કમ જેવા વિકલ્પોની મદદથી આપની ગેરહાજરીમાં પણ આપના પ્રિયજનોને ટેકારૂપ થાઓ

 • એસ્કેલેટિંગ લાઇફ એન્યુઇટીનો વિકલ્પ પસંદ કરો અને એક સ્થિર દરે વધતી જતી એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)ની રકમ મેળવો

 • આપને આપની રકમ ખરીદકિંમતના સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થતી હોવાથી ગંભીર બીમારીઓ સામે સુરક્ષિત રહો અને તેનો ઉપયોગ આપના ઇલાજ માટે કરો

 • આપના નિવૃત્તિના વર્ષો દરમિયાન માસિક/ત્રિમાસિક/છમાસિક/વાર્ષિક ધોરણે નિયમિત આવક મેળવો

 • એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)ના નમૂનાની રકમો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

 • આ પ્લાનમાં પ્રવેશની લઘુત્તમ વયમર્યાદા 40 વર્ષ* અને મહત્તમ વય 80 વર્ષ છે.

 • આ પ્લાનમાં લઘુત્તમ પ્રીમિયમ (ખરીદકિંમત) આઇએનઆર 1,00,000 છે અને મહત્તમ પ્રીમિયમ પર કોઈ મર્યાદા નથી

 • એન્યુઇટીની લઘુત્તમ માસિક રકમ આઇએનઆર 1,000 અને વાર્ષિક 12,500 છે જ્યારે એન્યુઇટીની મહત્તમ રકમ પર કોઈ મર્યાદા નથી

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

આપને રસ પડી શકે તેવા અન્ય ઉત્પાદનો

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File