પોઇન્ટ ઑફ સેલ પૉલિસી

બાંયધરીપૂર્વકના લાભની સાથે સરળતા પુનઃવ્યાખ્યાયિત થઈ

જીવનું કશું જ સરળ નથી હોતું. જોકે, અમારા પ્લાન ચોક્કસપણે સરળ છે, જે આપને અગ્રિમ લાભની ખાતરી આપે છે તથા તેને સમજવા અને ખરીદવા તદ્દન સરળ છે!

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ દ્વારા પૂરાં પાડવામાં આવતા પીઓએસ પ્લાનને શા માટે પસંદ કરવા જોઇએ

 • ખૂબ જ સરળતાથી સમજાઈ જાય છે

  આ પ્લાનને એટલી સરળ રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે કે તેને સમજવા માટે ઓછામાં ઓછી મદદની જરૂર પડે છે

 • સ્પષ્ટપણે વ્યાખ્યાયિત અગ્રિમ લાભ

  આપને પ્લાન ખરીદતા પહેલાં જ ભવિષ્યમાં મળનારા લાભ વિશે જાણકારી મળી જતી હોવાથી આપને જરૂરી ખાતરી મળી જાય છે

 • બેવડો લાભ

  વીમાકવચ અને બચતનો બેવડો લાભ એક જ પ્લાનમાં મેળવો

 • પ્લાન ખરીદવો તદ્દન સરળ

  આપની સુગમતાને ધ્યાનમાં રાખીને ખરીદીની પ્રક્રિયાને ઝડપી અને સ્વચાલિત બનાવવામાં આવી છે

 • કર સંબંધિત ફાયદા

  કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદા મુજબ, આપના દ્વારા ચૂકવવામાં આવતાં પ્રીમિયમ અને મેળવવામાં આવતા લાભ પર કરબચતના લાભ મેળવો

કેટલીક ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો

 • આપની જરૂરિયાત મુજબ યોગ્ય પ્લાન પસંદ કરો

 • આપને પ્રાપ્ત થતાં લાભને સમજો

 • યોગ્ય વીમાકવચ પસંદ કરો

Know More

આપની જરૂરિયાત મુજબ યોગ્ય પ્લાન પસંદ કરો

દરેક વ્યક્તિ અદ્વિતીય હોય છે અને આથી જ તેમની નાણાકીય આવશ્યકતાઓ પણ એટલી જ વિભિન્ન હોય છે. અમે આપને વીમા પ્લાન ક્યારે ખરીદવો, આપે આપની જરૂરિયાત મુજબ કેવી રીતે વિશેષ પસંદગી કરવી જોઇએ અને આપના નાણાકીય લક્ષ્યો શું હોવા જોઇએ તે સૂચવીએ છીએ. આ બાબત આપનું નાણાકીય આયોજન ઉત્તમ રીતે થયેલું હોવાનું સુનિશ્ચિત કરે છે.

આપને પ્રાપ્ત થતાં લાભને સમજો

તમારી યોજનામાં લાભો છે જે તમે તમારી નીતિ ખરીદતા પહેલા જ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. જો કે, તે ખૂબ મહત્વનું છે કે તમે તમારી નીતિની બધી સુવિધાઓ અને ફાયદાઓ તેને ખરીદવાનું નક્કી કરો તે પહેલાં સમજી લો.

યોગ્ય વીમાકવચ પસંદ કરો

જ્યારે તમને હંમેશાં સૌથી વધુ સસ્તું યોજના માટે જવાની લાલચ હોઇ શકે, તેમ છતાં, અમે તમને સલાહ આપીએ છીએ કે વિવિધ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, તે નક્કી કરતી વખતે - તમારી આવકનો વિચાર કરો, તમે જે જોખમ આવરણ ખરીદવા માગો છો તે તેમજ તમારા પ્રિયજનોના લક્ષ્યો. આ એકસાથે તમને જરૂરી કવરના પ્રકારને નિર્ધારિત કરશે અને આખરે તમારા માટે એક ટકાઉ યોજના ડિઝાઇન કરશે.