ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ વેલ્થ મેક્સિમાઇઝર પ્લાન

આપની કલ્પના, આપની પોતાની ઉત્કૃષ્ટ રચના

GET A QUOTE

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ વેલ્થ મેક્સિમાઇઝર જીવનવીમા કવચ તથા સંપત્તિ એકઠી કરવાની તક પૂરી પાડીને આપના માટે લાંબા સમય સુધી ટકનારા વારસાનું સર્જન કરવાનું શક્ય બનાવે છે. એકથી વધુ રોકાણની વ્યૂહરચના અને સ્થિતિસ્થાપક વિકલ્પોની મદદથી એક વ્યવસ્થિત અને વિશિષ્ટ પોર્ટફોલિયો વિકસાવો.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ વેલ્થ મેક્સિમાઇઝર પ્લાન ખરીદવાના કારણો

  • આ યુલિપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન મારફતે માર્કેટ લિંક્ડ ફંડ વિકલ્પોમાં રોકાણ કરીને આપના નાણાંમાં અભિવૃદ્ધિ કરો

  • 5 વર્ષ બાદ કોઇપણ સમયે વ્યવસ્થિત રીતે આંશિક ઉપાડ કરવાના વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી અનેકવિધ જરૂરિયાતો સંતોષો

  • આપના નાણાંનો મહત્તમ લાભ ઉઠાવવા માટે અમર્યાદિત રીતે ફ્રી સ્વિચીઝ (ફેરફાર) મેળવો.

  • માર્કેટની સાથે વિકસવા માટે લાંબા સમય સુધી રોકાણ જાળવી રાખો અને વિશિષ્ટ પ્રકારના એડ ઑન લાભ - લૉયાલિટી લાભ, પ્રોફિટ બૂસ્ટર અને લૉયાલિટી સંબંધિત ફાયદાની મદદથી ફુગાવાને માત આપો.

  • વધતી જતી જરૂરિયાતોને સંતોષવામાં મદદરૂપ થવા ટૉપ-અપ પ્રીમિયમની ચૂકવણી કરવાની સ્થિતિસ્થાપકતા

  • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ અને પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલા લાભ પર કરબચતનો લાભ મેળવી શકાય છે

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

  • પ્રીમિયમની ચૂકવણીની 5 વર્ષની મુદતના કિસ્સામાં પ્રવેશ વખતે લઘુત્તમ વય 5 વર્ષ જ્યારે મહત્તમ વય 55 વર્ષ હોવી જોઇએ. 10/15/20 વર્ષ માટે એક જ વખત ચૂકવવામાં આવતાં, નિયમિત રીતે ચૂકવવામાં આવતાં અને મર્યાદિત રીતે ચૂકવવામાં આવતાં પ્રીમિયમના કિસ્સામાં મહત્તમ વયમર્યાદા 65 વર્ષ છે.

  • પ્રીમિયમની ચૂકવણીની 5 વર્ષની મુદતના કિસ્સામાં પાકતી મુદતે લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ જ્યારે પાકતી મુદતે મહત્તમ વય 70 વર્ષ હોવી જોઇએ. 10/15/20 વર્ષ માટે એક જ વખત ચૂકવવામાં આવતાં, નિયમિત રીતે ચૂકવવામાં આવતાં અને મર્યાદિત રીતે ચૂકવવામાં આવતાં પ્રીમિયમના કિસ્સામાં મહત્તમ વયમર્યાદા 90 વર્ષ છે.

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

અન્ય ઉત્પાદનો જેમાં આપને રસ પડી શકે છે

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File