Financially Speaking ft R M Vishakha, Guneet Monga and Sanya Malhotra
એપિસોડ #3

એપિસોડ 3 | ફાઇનૈન્શલી સ્પીકીંગ ft પીઉલી દાસ, નાદિર કાંઠાવાલા અને પીટર કોટીકલાપુડી દ્વારા

પીઉલી દાસ, નાદિર કાંઠાવાલા અને પીટર કોટીકલાપુડી દ્વારા

|

15 - 04 - 2021

20:04

The Podcast link has been copied successfully !!

આ વર્ષે #FathersDayના રોજ અમારા મુખ્ય અને નિમણૂક પામેલા એક્ચૂએરી પેઉલી દાસે #FinanciallySpeakingમાં બે નવા યુગના પિતાઓ સાથે વાત કરી હતી! ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ દ્વારા આ વાતચીતનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તાજેતરના એપિસોડમાં અમે 4.5 વર્ષની છોકરી નાદિર કાંટાવાલાના પિતા તથા 4 વર્ષના છોકરા પીટર કોટિકાલાપુડીના પિતા સાથે વાત કરી હતી, જેથી તેમના પિતા પાસેથી તેમને મળેલી આર્થિક સલાહ તથા તેમણે તેમના બાળકોના ભવિષ્યને આર્થિક રીતે સુરક્ષિત બનાવવા માટે શું આયોજન કર્યું છે, તેને સમજી શકાય.

પોડકાસ્ટના લિસ્ટ પર પરત જવા માટે અહીં ક્લિક કરો.