અમને કૉલ કરો

ગ્રાહકસેવા માટે

ટૉલ ફ્રીઃ 1800 209 8700

આઇવીઆર ફ્લો માટે, અહીં ક્લિક કરો

ફક્ત ભારતની બહારના કૉલરો માટેઃ
+91 22 62749898

કૉલ સેન્ટરનો સમયઃ
સોમવારથી શનિવાર - સવારે 9થી સાંજે 7 વાગ્યા સુધી

અમને લખી જણાવો

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ઇન્શ્યોરેન્સ કંપની લિમિટેડ

12મો અને 13મો માળ, નોર્થ [સી] વિંગ, ટાવર 4, નેસ્કો
આઇટી પાર્ક, નેસ્કો સેન્ટર, પશ્ચિમ એક્સપ્રેસ હાઇવે,
ગોરેગાંવ (પૂર્વ), મુંબઈ - 400063.

અહીં નીચે જણાવ્યાં પ્રમાણે અમારા માટે લાઇન મૂકો

સેવા સંબંધિત વિનંતી માટે
customer.first@indiafirstlife.com

ક્લેઇમ માટે
claims.support@indiafirstlife.com

WHATSAPP US

WhatsApp us on

022-62749898

to avail various self-help options

એટલું જ નહીં! આપ આ પણ કરી શકો છો!

 • ઝડપથી ભાવ મેળવો

  ઝડપથી મેળવો ભાવ

  ફક્ત +91924449244 પર એસએમએસ કરો
  અને પૉલિસી આપને કેટલામાં પડશે તે જાણો!

  ઉદાહરણ તરીકે, અમારી ‘ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ગેરેન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન’ માટેનો અંતિમ એસએમએસ કંઇક આ મુજબ લાગશેઃ
  GRP M DDMMYYYY 500000 Regular Monthly L1

  આપ આપનો એસએમએસ આ મુજબ તૈયાર કરી શકો છોઃ
  તો ચાલો આપણે અમારા ‘ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ગેરેન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન’ નું જ ઉદાહરણ લઇએ.

  • ઉત્પાદનનો કૉડ

   ઉત્પાદનને ઓળખવા માટે એસએમએસની શરૂઆત 3-અક્ષરના ઉત્પાદનના કૉડની સાથે થવી જોઇએ. ઉદાહરણ તરીકે, ‘ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ગેરેન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન’ માટે GRP. આપે જો સ્ટાફના સભ્ય માટે પ્રીમિયમની ગણતરી કરવી હોય તો આપે ઉત્પાદનના નામના અંતે ‘S’ ઉમેરવાનો રહેશે, જેમ કે, GRPS

   રેગ્યુલર (નિયમિત)

   10 વર્ષ અથવા 15થી 35 વર્ષ

  • જાતિ સંબંધિત કૉડ

   બીજું માપદંડ ગ્રાહકની જાતિ છે. - ઉદાહરણ તરીકે, પુરુષ માટે M / ટ્રાન્સજેન્ડર અને મહિલાઓ માટે F.

   લિમિટેડ 1 (મર્યાદિત 1)

   10થી 35 વર્ષ

  • જન્મતારીખ

   ત્રીજો માપદંડ જન્મતારીખ માટે છે અને તેને DDMMYYYY (તારીખ/મહિનો/વર્ષ)ના ફૉર્મેટમાં દાખલ કરવી જોઇએ.

   લિમિટેડ 2 (મર્યાદિત 2)

   15થી 35 વર્ષ

  • વીમાકૃત રકમ

   ચોથો માપદંડ ગ્રાહક માટેની વીમાકૃત રકમનો છે. ઉદાહરણ તરીકે - 5,00,000

   સિંગલ (એક જ વખતમાં)

   5થી 40 વર્ષ

  • પ્લાનની મુદત

   આ માપદંડ પ્લાનમાં ઉપલબ્ધ પૉલિસીની મુદતનો છે.

   ઉદાહરણ તરીકે-

   null

   મન્થલી (માસિક)

   null

   ક્વાટર્લી (ત્રિમાસિક)

   null

   હાફ યર્લી (છમાસિક/અર્ધ વાર્ષિક)

   null

   યર્લી (વાર્ષિક)

  • પ્રીમિયમનું આવર્તન

   આ માપદંડ પ્રીમિયમનું આવર્તનનો છે અને તેમાં એક જ મૂળાક્ષરનો સમાવેશ થાય છે.

   null

   રેગ્યુલર (નિયમિત)

   null

   લિમિટેડ (મર્યાદિત)

   null

   લિમિટેડ (મર્યાદિત)

   null

   સિંગલ (એક જ વારમાં)

  • પ્રીમિયમનો પ્રકાર

   આ માપદંડ પ્રીમિયમનો પ્રકારનો છે અને તેમાં એક જ મૂળાક્ષરનો સમાવેશ થાય છે.

   null

   null

   null

   null

   null

   null

   null

   null

 • ઉત્પાદન અંગે માહિતી મેળવો

  ઉત્પાદન સંબંધિત માહિતી મેળવો

  ફક્ત ઉત્પાદનના કૉડ (AT, Save, Life, MJ, MB, GR)*ને 9244492444 પર એસએમએસ કરો

  *નોંધઃ એસએમએસ કૉડ ચોક્કસ ઉત્પાદનને સંબંધિત છે અને તે ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફના વિવિધ ઉત્પાદનો સાથે ટૅગ થયેલા છે

 • એનએવી અને ફંડના મૂલ્ય પર નજર રાખો

  એનએવી પર નજર રાખો અને ફંડના મૂલ્ય પર

  ફક્ત "Fund < પૉલિસીના નંબરનો ઉલ્લેખ કરો >" ટાઇપ કરો અને તેને આપના નોંધણી પામેલા મોબાઇલ નંબર પરથી 9244492444 પર મોકલી આપો.

તમામ ઉત્પાદનોના કૉડ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તમામ મેળવો પ્રોડક્ટ કૉડ

*નોંધઃ એસએમએસ કૉડ ચોક્કસ ઉત્પાદનને સંબંધિત છે અને તે ઇન્ડિયાફર્સ્ટના વિવિધ ઉત્પાદનો સાથે ટૅગ થયેલા છે

ઉત્પાદનનું નામ

ઉત્પાદનનો કૉડ

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ એનીટાઇમ પ્લાન

null

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સ્માર્ટ સેવ પ્લાન

null

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ પ્લાન

null

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ મહાજીવન પ્લાન

null

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ મની બેલેન્સ પ્લાન

null

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ગેરેન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન

null