બાળકો માટેના પ્લાન

આપના બાળકના ભવિષ્યની સાથે-સાથે તેના સપનાંઓને પણ અભયવચન પ્રદાન કરો

ચાઇલ્ડ પ્લાન આપને આપના બાળકના સપનાઓને સાકાર કરવા જરૂરી નાણાંની વ્યવસ્થા કરવા નિયમિત રીતે બાંયધરીપૂર્વકની ચૂકવણી પૂરી પાડે છે. વળી, તે વ્યાપક નાણાકીય સુરક્ષા દ્વારા આપની ગેરહાજરીમાં પણ તેના ભવિષ્યને સુરક્ષિત બનાવે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ દ્વારા પૂરાં પાડવામાં આવતાં ચાઇલ્ડ પ્લાનને શા માટે પસંદ કરવો જોઇએ?

 • તેમના સપના સાકાર કરવાની ક્ષમતા

  અમે એવા પ્લાનની રચના કરીએ છીએ જે વિવિધ પ્રકારના લાભ પૂરાં પાડવાની સાથે-સાથે આપે અને આપના સંતાને ભેગા મળીને નક્કી કરેલા સીમાચિહ્નોને હાંસલ કરવા આપને ક્ષમતાવાન બનાવે છે.

 • આપના પ્રિયજનોની સલામતી

  અમે એ સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ કે, અણધારી ઘટનાના કિસ્સામાં તેઓ જીવનવીમા કવચની મદદથી સુરક્ષિત રહે.

 • બાળકના લક્ષ્યો પ્રભાવિત થતાં નથી

  પ્રીમિયમને માફ કરી દેવાની અંતર્નિહિત વિશેષતા (વીમાકૃત વ્યક્તિના મત્યુ થવાના/વિકલાંગતા આવી જવાના કિસ્સામાં)ની મદદથી અમે આપના બાળકના લક્ષ્યોને સુરક્ષા પ્રદાન કરીએ છીએ.

 • યોગ્ય નાણાકીય સહાય

  અમે આપને સ્થિતિસ્થાપક પૉલિસી અને ચૂકવણીની શરતોની સાથે અનેકવિધ વીમાકવચો અને ચૂકવણીના વિકલ્પો પૂરાં પાડીએ છીએ, જે આપને ઉત્તમ નાણાકીય સહાય પ્રદાન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે

 • કર સંબંધિત લાભ

  કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ આપના દ્વારા ચૂકવવામાં આવતાં પ્રીમિયમ અને મેળવવામાં આવતાં લાભ પર કરબચત સંબંધિત લાભ મેળવો.

કેટલીક ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબતો

 • આપના બાળકના લક્ષ્યો નિર્ધારિત કરો

 • વહેલી શરૂઆત કરો

 • યોગ્ય પ્લાન પસંદ કરો

Know More

આપના બાળકના લક્ષ્યો નિર્ધારિત કરો

દરેક લક્ષ્યને તેના સ્પષ્ટ રોડ મેપની સાથે નિર્ધારિત કરવું જોઇએ અને પ્રત્યેક લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટેની એક સમયરેખા હોવી જોઇએ. આમ, એક ચતુરાઇભર્યા આયોજનની મદદથી, ખાસ કરીને આપના બાળકના ભવિષ્યના કિસ્સામાં આપ લાંબી મજલ સરળતાથી કાપી શકશો.

વહેલી શરૂઆત કરો

આપ આપના બાળકની જરૂરિયાતો માટે જેટલું વહેલું આયોજન કરવાનું શરૂ કરશો એટલો જ વધુ સમય આપને તેના લક્ષ્યો હાંસલ કરવા એક ભંડોળની રચના કરવા માટે મળી રહેશે. આથી આપની આયોજનની પ્રક્રિયામાં વિલંબ કરવાનું ટાળો. આજે જ અમારો સંપર્ક કરી આયોજનનો પ્રારંભ કરો.

યોગ્ય પ્લાન પસંદ કરો

દરેક બાળક અદ્વિતીય હોય છે અને આથી જ તેમના સપનાંની આવશ્યકતાઓ પણ એટલી જ વિભિન્ન હોય છે. આથી અમે આપને સૂચવીએ છીએ કે, આપ આપના સપનાની જરૂરિયાતો અને તેને સંબંધિત નાણાકીય લક્ષ્યોને અનુરૂપ વીમા પ્લાનને ખરીદો. આ પ્રકારે આપ આપના બાળકના સપનાને સાકાર કરવા માટે શ્રેષ્ઠ નાણાકીય આયોજન કરી શકશો.

FAQs