ટ્રેડિશનલ મની સેવિંગ્સ પ્લાન

આપનામાં રહેલી એક એવી આધુનિક વ્યક્તિ માટે જે પરંપરાઓનું સાચું મૂલ્ય સમજે છે!

આપના પરિવારના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાની સાથે આપના સપનાંઓ સાકાર કરવાનું હવે શક્ય છે. જોખમથી દૂર રહેનારા લોકો માટે ખાસ રીતે તૈયાર કરવામાં આવેલા આ પ્લાનની મદદથી આપની બચતયાત્રાનો પ્રારંભ કરો.

અમારા ટ્રેડિશનલ સેવિંગ્સ પ્લાન આપના પરિવારના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાની સાથે આપના લક્ષ્યાંકો સુધી પહોંચવામાં આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે તે જાણો.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવતો ટ્રેડિશનલ સેવિંગ્સ પ્લાનને શા માટે પસંદ કરવો જોઇએ?

 • લાંબાગાળે મૂલ્યસર્જન

  પરંપરાગત પ્લાનમાં રોકાણ કરવાથી તે આપને એક ભંડોળ ઊભું કરવામાં મદદરૂપ થઈ આપને આપના જીવનના લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરવામાં અને ઇચ્છાઓને ફળીભૂત કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

 • આર્થિક સુરક્ષાનું સર્જન કરો

  લાંબાગાળે એક મોટી રકમનું સર્જન કરવા માટે આપની બચતયાત્રાનો પ્રારંભ કરો. પરંપરાગત પ્લાનમાં રોકાણ કરવું એ સ્થિરતા અને સુરક્ષા એમ બંનેનું સર્જન કરવા માટેનું એક અદભૂત સાધન છે.

 • કર સંબંધિત લાભ

  કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓની કલમ 80 સી અને કલમ 10 (10ડી) હેઠળ આપના દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ અને પાકતી મુદતે તેમાંથી પ્રાપ્ત થતાં લાભ પર કરબચતનો લાભ મેળવો.

ધ્યાનમાં લેવાની કેટલીક બાબતો

 • આપના નાણાકીય લક્ષ્યો નિર્ધારિત કરો

 • યોગ્ય પ્લાન પસંદ કરો

 • આપના રોકાણની ક્ષિતિજને પસંદ કરો

Know More

આપના નાણાકીય લક્ષ્યો નિર્ધારિત કરો

જીવનનો પ્રત્યેક તબક્કો અલગ હોય છે અને આપની પ્રાથમિકતા સમયાંતરે બદલાતી રહે છે. આથી, આપના ટૂંકાગાળાના અને લાંબાગાળાના લક્ષ્યોને તથા તેને હાંસલ કરવામાં આપને કેટલો સમય લાગશે તેને સમજવા જરૂરી છે. તેના બદલામાં તે, આપે કેટલો વીમો ઉતરાવવો જોઇએ તેની રકમને સમજવામાં આપને મદદરૂપ થાય છે.

યોગ્ય પ્લાન પસંદ કરો

માર્કેટમાં ચોક્કસ જરૂરિયાતો મુજબના કેટલાક પરંપરાગત પ્લાન ઉપલબ્ધ છે. પ્રત્યેક પ્લાન આપના જીવનના વિવિધ પાસાંઓને સંતોષે છે. જીવનના તબક્કાને અનુરૂપ આવે તેવો પ્લાન પસંદ કરવો મહત્વનો છે, જે આપને લાંબાગાળે લાભ પૂરો પાડશે.

આપના રોકાણની ક્ષિતિજને પસંદ કરો

આપના લાંબાગાળાના લક્ષ્યાંકો અને નાણાકીય જરૂરિયાતો મુજબ આપના રોકાણની ક્ષિતિજને પસંદ કરવાથી તે આપને યોગ્ય પ્લાન પસંદ કરવામાં મદદરૂપ થશે. આ ઉપરાંત રોકાણની ક્ષિતિજ દિમાગમાં રાખવાથી આપને જ્યારે આપના વીમાકવચની સૌથી વધુ જણાય ત્યારે તે ઉપલબ્ધ રહે તે સુનિશ્ચિત કરશે.

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY