సామాన్యంగా అడిగే ప్రశ్నలు

 • అంటే ఏమిటి వస్తు మరియు సేవల పన్ను?

  అంటే ఏమిటి వస్తు మరియు సేవల పన్ను?

  వస్తు మరియు సేవల పన్ను (జి.ఎస్.టి) అనేది, ప్రస్తుతమున్న సేవా పన్ను, వ్యాట్ వంటి అనేక పరోక్ష పన్నులను కలిపి పన్నుచెల్లింపు యొక్క ఏకైక వ్యవస్థలోనికి మిశ్రమం చేసినట్టి ఒక సమ్మిళిత పన్ను. “ఒక దేశం ఒకే పన్ను” అనే భావజాలముతో జి.ఎస్.టి పని చేస్తుంది. స్వాతంత్ర్యము వచ్చిన నాటి నుండి భారతదేశములో వచ్చిన అతిపెద్ద పన్ను సంస్కరణలలో ఇది ఒకటి మరియు 2017 జూలై 1 వ తేదీ నాటి నుండి అమలు అయ్యేలా ఇది ప్రతిపాదించబడింది.

 • ఎప్పటి నుండి జి.ఎస్.టి వర్తింపు చేయబడుతుంది?

  ఎప్పటి నుండి జి.ఎస్.టి వర్తింపు చేయబడుతుంది?

  2017 జూలై 1 వ తేదీ నుండి అమలు చేయడానికి జి.ఎస్.టి ప్రతిపాదించబడింది.

 • జీఎస్టీ చెల్లించాలి బీమా పాలసీలు అన్నింటికీ?

  జీఎస్టీ చెల్లించాలి బీమా పాలసీలు అన్నింటికీ?

  ఔను, పరోక్ష పన్ను మినహాయింపు కొనసాగుతుందని ఆశించబడుతున్న ప్రధానమంత్రి జీవన్‌జ్యోతి బీమా యోజన (పి.ఎం.జె.జె.బి.వై) వంటి ప్లానులకు తప్ప మిగతావాటన్నింటికీ వర్తిస్తుంది.

 • జీఎస్టీ మాత్రమే వర్తిస్తుంది బీమా పాలసీల?

  జీఎస్టీ మాత్రమే వర్తిస్తుంది బీమా పాలసీల?

  లేదు, ప్రత్యేకించి మినహాయించబడిన వాటిపై తప్ప, అన్ని వస్తువులు మరియు సేవలపై జి.ఎస్.టి వర్తిస్తుంది.

 • ప్రస్తుత పన్నులకు జి.ఎస్.టి అదనమా నేను నా బీమా పాలసీలపై చెల్లిస్తున్న?

  ప్రస్తుత పన్నులకు జి.ఎస్.టి అదనమా నేను నా బీమా పాలసీలపై చెల్లిస్తున్న?

  జి.ఎస్.టి అనేది ఒక పరోక్ష పన్ను, అది ప్రస్తుత సేవా పన్ను మరియు సెస్ స్థానములో అమలులో ఉంటుంది.

 • నేను చూడగలుగుతానా నేను నా ప్రీమియములో చెల్లిస్తున్న జి.ఎస్.టి అంశాన్ని?

  నేను చూడగలుగుతానా నేను నా ప్రీమియములో చెల్లిస్తున్న జి.ఎస్.టి అంశాన్ని?

  ఔను. ప్రీమియములపై మీరు చెల్లించిన జి.ఎస్.టి యొక్క వివరాలు మీకు ఇవ్వబడే ప్రీమియం రశీదులపై విడిగా వెల్లడించబడతాయి.

 • ఒకవేళ నేను నా ప్రీమియమును ముందుగానే చెల్లించినప్పటికీ కూడా ఇంకా నాకు జి.ఎస్.టి వర్తిస్తుందా?

  ఒకవేళ నేను నా ప్రీమియమును ముందుగానే చెల్లించినప్పటికీ కూడా ఇంకా నాకు జి.ఎస్.టి వర్తిస్తుందా?

  ఒకవేళ మీరు 2017 జూన్ 30 వ తేదీ నాటికి గడువుతో చెల్లించాల్సియున్న పాలసీ కొరకు ప్రీమియమును చెల్లిస్తూ ఉన్నట్లయితే, అప్పుడు మీకు జి.ఎస్.టి వర్తించబోదు.

  ఒకవేళ మీ పాలసీ ప్రీమియం గనక జి.ఎస్.టి అమలు కావడానికి ప్రతిపాదించబడిన తేదీ అయిన 2017 జూలై 1 న లేదా ఆ తర్వాత చెల్లించాల్సి ఉంటే, అప్పుడు మీ ప్రీమియముపై జి.ఎస్.టి వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ముందస్తుగానే ప్రీమియం చెల్లించిన పక్షములో, జి.ఎస్.టి కారణంగా మిగిలియున్న మొత్తము ఏదైనా ఉంటే, దానిని జి.ఎస్.టి అమలు తేదీ తర్వాత చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.