ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ గ్రూప్ అడిషినల్ బెనిఫిట్ రైడర్

మీ కవరేజ్ పెంపొందించుకోండి, మీ కుటుంబ రక్షణను పెంపొందించుకోండి

ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ గ్రూప్ అడిషినల్ బెనిఫిట్ రైడర్ అనేది, అనుసంధానం-చేయబడని, పాల్గొనవలసిన అవసరం లేని, గ్రూప్ రైడర్, దీనిని ఒక సంవత్సరం నవీకరణ చేసుకొను గ్రూపు మరియు ఇతర దీర్ఘావధి సమూహ ఉత్పాదనలకు జతచేయవచ్చు.

ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ గ్రూప్ అడిషినల్ బెనిఫిట్ రైడర్ కొనడానికి కారణాలు

 • 2 ప్రయోజనాల ఐచ్ఛికాల నుండి ఎంచుకునే అనుకూలత
  1. స్పౌస్ కవర్ (జీవితభాగస్వామి వర్తింపు)
  2. టర్మ్ రైడర్

 • స్థోమత కలిగిన ధరలో రిస్క్ కవరేజీని పెంపొందిస్తుంది

 • సభ్యుడు/ సభ్యుడు మరియు జీవితభాగస్వామి యొక్క మరణ ప్రాతిపదికన ఆర్థిక రక్షణ ఎంచుకోబడిన ఐచ్ఛికము

అర్హతా ప్రాతిపదికలు ఏవేవి?

 • ప్రవేశ సమయానికి కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు

 • ఒక సంవత్సరం నవీకరణ చేసుకొను గ్రూపు కొరకు ప్రవేశానికి గరిష్ట వయస్సు 64 సంవత్సరాలు మరియు జీవితభాగస్వామి వర్తింపు ఐచ్ఛికము క్రింద ఒక - సంవత్సరానికి మించిన గ్రూపు కొరకు 58 సంవత్సరాలు

 • టర్మ్ రైడర్ ఐచ్ఛికం క్రింద ఒక సంవత్సరం నవీకరణ చేసుకొను గ్రూపు కొరకు ప్రవేశానికి గరిష్ట వయస్సు 64 సంవత్సరాలు

 • మెచ్యూరిటీలో గరిష్ట వయస్సు ఎల్లప్పుడూ బేస్ ప్లాన్ కు తక్కువగా లేదా సమానంగా ఉంటుంది

 • కనీస భరోసా ఇవ్వబడే మొత్తము బేస్ పాలసీ ప్రకారము లేదా రు. 5000 ఏది తక్కువైతే అది

 • ఇండియాఫస్ట్ గ్రూప్ టర్మ్ లైఫ్ ప్లాన్ తో జత చేయబడిన రైడర్ లో గరిష్ట బీమా చేయబడిన మొత్తము 1 కోటి మరియు జీవితభాగస్వామి వర్తింపు ఐచ్ఛికము క్రింద ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ గ్రూప్ క్రెడిట్ లైఫ్ ప్లస్ ప్లాన్ తో జత చేయబడిన రైడర్ లో 2 కోట్లు

 • గరిష్ట బీమా చేయబడిన మొత్తము అనేది, టర్మ్ రైడర్ ఐచ్ఛికము క్రింద బోర్డుచే ఆమోదించబడిన అండర్రైటింగ్ పాలసీకి లోబడి బేస్ లైఫ్ వరింపుగా ఉంటుంది.

ఈ ఉత్పాదన మీకు ఎలా సహాయపడగలదో మరిన్ని వివరాలు కావాలా?

మా ఆర్థిక నిపుణుడు మీకు తిరిగి కాల్

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ఉత్పత్తుల బ్రోచర్

Product Brochure File