ఇండిమాపస్ట్స ఎస్ట స శుభ్ లాభ్ ుాన్స

కొదిదుత్తంత్ో ు రయంభంచండి,టద్దగ కలలు కనండిభరము చ్చవయకు ఇదివిలువవైనదిగ అవపత్తంది.


ఏయేటికాయేడు మీ పెట్టుబడిని పెంచుతూనే, జీవితంలో అనుకోకుండా జరిగే సంఘటనల నుంచి మీ కుటుంబాన్ని కాపాడే తక్కువ ప్రీమియం బీమా ప్లాను అయిన సి ఎస్ సి శుభ్ లాభ్ ప్లానుతో చిన్న మొత్తాల పొదుపుల్లోని సౌలభ్యం పొందండి.

ఇండియాఫస్ట్ సి ఎస్ సి శుభ్ లాభ్ ప్లాన్ కొనడానికి కారణాలు

  • మీ పేరు మరియు ఆధార్ నంబరు ఇవ్వడం ద్వారా ఇబ్బందులు లేని ఎన్రోల్మెంటు చేయించుకోండి.
  • ప్లాన్ వ్యవధిలో అకౌంటు విలువపై సంవత్సరానికి 1.0% కనీస ఫ్లోర్ రేటుకు గ్యారంటీ ఉంది,
  • మొదటి 5 ప్లాన్ సంవత్సరాల పాటు ఏడాదికి 4% మరియు తదుపరి సంవత్సరాలకు ఏడాదికి 0.5% అదనపు వడ్డీకి గ్యారంటీ ఉంది.
  • అయిదు సంవత్సరాల తరువాత పాక్షిక విత్ డ్రాయల్స్ ద్వారా మీరు సులభంగా మీ డబ్బు పొందవచ్చు.
  • సంవత్సరంలో ఏ సమయంలోనైనా టాప్-అప్ సదుపాయం ద్వారా అదనపు చెల్లింపులు చేయండి.
  • ప్రీమియంలు నెలవారీగా, అర్ధ సంవత్సరం మరియు సంవత్సరం వారీగా చెల్లించండి.
  • అమలులో ఉన్న ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం సెక్షన్ 80సి మరియు సెక్షన్ 10 (10డి0 కింద పన్ను ప్రయోజనాలు పొందండి.

కావలసిన అర్హతలు ఏమిటి?

  • ప్రవేశించే నాటికి కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 55 సంవత్సరాలు
  • బీమా ముగిసే నాటికి గరిష్ట వయస్సు 65 సంవత్సరాలు

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back