ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ సి ఎస్ సి ‘‘ఇన్సూరెన్స్ ఖాతా’’ ప్లాన్

మీరు విలువ ఇచ్చినదాన్ని పొదుపుచేయుట,మీ ఆత్మీయులను కాపాడుకొనుట


ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ సి ఎస్ సి ‘‘ఇన్సూరెన్స్ ఖాతా’’ ప్లాన్ అనేది నాన్ లింక్డ్, నాన్-పార్టిసిపేటింగ్, ప్రీమియం వాపసు ఇచ్చే బీమా టర్మ్ ప్లాన్. ఒకవేళ మీరు అకాల మరణం చెందితే మీ కుటుంబ అవసరాలను తీర్చుతుంది మరియు అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఏవీ జరగకపోతే మీ డబ్బును వాపసు ఇస్తుంది.

ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ సి ఎస్ సి ‘‘ఇన్సూరెన్స్ ఖాతా’’ ప్లాన్ ని కొనడానికి గల కారణాలు

 • మీ కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణ కల్పించేందుకు రూపొందించబడింది.
 • మీ ప్రీమియం వాపసు ఇవ్వబడుతుంది!- అన్నీ సవ్యంగా జరిగితే చెల్లించిన ప్రీమియంలన్నీ మీకు తిరిగివ్వబడతాయి.
 • మిగతావాటికి హామీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రయోజనాల యొక్క ఖచ్చితమైన మొత్తం ప్రారంభంలో మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి,
 • సులభంగా అర్థంచేసుకోవచ్చు మరియు సులభంగా కొనవచ్చు
 • ప్రీమియం ఒకసారి చెల్లించండి మరియు మీరు కోరుకున్న ప్రకారం 5/7/10 సంవత్సరాలు కవరేజి పొందండి
 • మీ సామర్థ్యం ప్రకారం మీ బీమాను పెంచుకునేందుకు సింగిల్ ప్రీమియంని ఒకసారి లేదా అనేక సార్లు చెల్లించండి.

కావలసిన అర్హతలు ఏమిటి?

 • ప్రవేశించే నాటికి కనీస వయస్సు 25 సంవత్సరాలు
 • గరిష్ట వయస్సు 50 సంవత్సరాలు
 • కనీస ప్రీమియం రూ. 500
 • గరిష్ట ప్రీమియం రూ. 15,000
 • కనీస బీమా సొమ్ము రూ. 2500
 • గరిష్ట బీమా సొమ్ము రూ. 1,50,000
 • మీరు ప్లానుని 5 సంవత్సరాలు, 7 సంవత్సరాలు లేదా 10 సంవత్సరాల వ్యవధికి కొనవచ్చు.

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back