ఇండిమాపస్ట్ఇీ్డిమట్ మానఽయటిుాన్స

ీ ర్ండవ ఇినంగు్నఽ స్ హసం కంటేత్కుువగ ఉండివెకండి.GET A QUOTE

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in styleరిటైర్మెంట్ తరువాత మీరు కోరుకున్న జీవన విధానాన్ని కొనసాగించేందుకు సహాయపడటం కోసం ఇమ్మీడియట్ యాన్యుటీ ప్లాన్ రూపొందించబడింది. మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చులు తీర్చుకోవడానికి మరియు ద్రవ్యోల్బణం కంటే ముందుండటాని ఇది మీకు సహాయపడుతుంది.

ఇండియాఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్ యాన్యుటీ ప్లాన్ ని కొనడానికి గల కారణాలు

 • 40 మరియు 80 సంవత్సరాల మధ్య మీ రిటైర్మెంట్ వయస్సును ఎంచుకోవడానికి మీకు సాధికారికత కల్పిస్తుంది.
 • మీ రిటైర్మెంట్ సంవత్సరాల అంతటా క్రమంతప్పకుండా నెలవారిగా/త్రైమాసికంగా/అర్ధ సంవత్సరంగా/సంవత్సరంగా ఖచ్చితంగా ఆదాయం పొందడం ద్వారా సంపూర్ణ ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం పొందండి.
 • ఎంచుకోవడానికి 4 విభిన్న యాన్యుటీ ఎంపికలు ఉన్నాయి: లైఫ్ యాన్యుటీ, కొనుగోలు ధర వాపసు గల లైఫ్ యాన్యుటి, జాయింట్ లైఫ్ లాస్ట్ సర్వైవర్ యాన్యుటీ ఫర్ లైఫ్ మరియు 5/10/15 సంవత్సరాల కాలానికి యాన్యుటీ సర్టెన్.
 • మీరు లేనప్పుడు కూడా, యాన్యుటీ సొమ్ము ద్వారా మీ జీవిత భాగస్వామికి మద్దతు ఇవ్వడానికి జాయింట్ లైఫ్ ఎంపికను ఎంచుకోండి.
 • మీ నామినీలన కాపాడుకునేందుకు కొనుగోలు ధరను వాపసు ఇచ్చే ఆప్షన్ ని ఎంచుకోండి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ సొమ్మును తిరిగి పొందవచ్చు కాబట్టి.
 • వ్యవధికి మరియు ఆ తరువాత జీవితానికి యాన్యుటీ సర్టెన్ ఆప్షన్ కింద నిర్ణీత కాలం పాటు సౌకర్యవంతమైన రిటైర్మెంట్ ని ఆనందించండి,
 • 0 నుంచి 99 సంవత్సరాల మధ్య ఏ సమయంలోనైనా ప్లాన్ బెనిఫిట్స్ ని పొందడానికి ఇప్పుడున్న ఇండివిడ్యువల్ డిఫర్డ్ మరియు గ్రూప్ డిఫర్డ్ యాన్యుటీ పాలసీదారు/సభ్యుడు/లబ్ధిదారులు పొందవచ్చు.

అర్హత ప్రామాణికత ఏమిటి?

 • దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కొత్త సభ్యులకు (మొదటి యాన్యుటంట్) కనీస వయస్సు 40 సంవత్సరాలు; ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ప్రస్తుత పెన్షన్ సభ్యులకు/లబ్ధిదారులకు పరిమితి లేదు.
 • దరఖాస్తుచేసుకునేందుకు (రెండవ యాన్యుటంట్) కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు.
 • దరఖాస్తుచేసుకునేందుకు (మొదటి/రెండవ యాన్యుటంట్) గరిష్ట వయస్సు 80 సంవత్సరాలు.
 • కనీస ప్రీమియం రూ. 3,00,000 కాగా గరిష్ట ప్రీమియానికి పరిమితి లేదు.
 • ప్రతి నెలా కనీస యాన్యుటి వాయిదా రూ. 1000 కాగా సంవత్సరానికి రూ. 12,500.
 • యాన్యుటి వాయిదా తరచుదనం నెలవారి, త్రైమాసికం, అర్ధ సంవత్సరం, మరియు సంవత్సరం.

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back