ఇండిమాపస్ట్భహా ీవన్స ుాన్స

ీ ీవిత్ాికిభాయిక్ డయష్ చయిడంGET A QUOTE

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in styleఇండియాఫస్ట్ మహా జీవన్ ప్లాన్ అనేది పార్టిసిపేటింగ్, నాన్- లింక్డ్ ఎండోమెంట్ ప్లాన్. ఇది ఖచ్చితమైన మెచ్యూరిటి మొత్తం ప్లస్ ప్రతి సంవత్సరం ముగింపులో కంపనీ ప్రకటించే రివర్షనరీ బోనస్ మరియు టెర్మినల్ బోనస్, ఏదైనా ఉంటే, చెల్లిస్తుంది. ఈ సేవింగ్స్ ప్లాన్ ద్వారా, మీరు మీ ఆదాయం మరియు అవసరాలను బట్టి రెగ్యులర్ గా ప్రీమియంలు చెల్లించడం ద్వారా మీ పొదుపులను క్రమపద్ధతిలో కూడబెట్టుకోవచ్చు.

ఇండియాఫస్ట్ మహా జీవన్ సేవింగ్స్ ప్లాన్ ని కొనడానికి కారణాలు

 • మీ ఆదాయం మరియు అవసరాలను బట్టి రెగ్యులరుగా ప్రీమియం చెల్లించడం ద్వారా, క్రమపద్ధతిలో మీ పొదుపు డబ్బును కూడబెట్టుకోండి
 • గ్యారంటీడ్ మెచ్యూరిటి మొత్తం (బీమా సొమ్ము) ప్లస్ బోనస్ తో (ఏదైనా ఉంటే) అభివ్రుద్ధి చెందండి.
 • మీ భావిష్యత్తు అవసరాలను ప్రణాళిక చేసుకోండి మరియు 15-25 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో మీకు హామీ మొత్తం ఎప్పుడు అవసరమో నిర్ణయించుకోండి.
 • టెర్మినల్ బోనస్ (ఏదైనా ఉంటే) ద్వారా అదనపు రాబడులు పొందండి
 • ఇండియాఫస్ట్ టర్మ్ రైడర్ తో ప్లాన్ బెనిఫిట్స్ ని పెంచుకోండి మరియు ఒకవేళ లైఫ్ అష్యూర్డ్ అకాల మరణం చెందితే రైడర్ బీమా సొమ్ముకు సమానమైన అదనపు డెత్ బెనిఫిట్ పొందండి.
 • అమలులో ఉన్న ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం సెక్షన్ 80సి మరియు సెక్షన్ 10 (10డి) కింద పన్ను మినహాయింపులు పొందండి.

అర్హత ప్రామాణికత

 • దరఖాస్తు చేయడానికి కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 55 సంవత్సరాలు
 • ప్లాన్ ముగిసే నాటికి కనీస వయస్సు 20 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 70 సంవత్సరాలు.
 • కనీస బీమా సొమ్ము రూ. 50,000 మరియు గరిష్ట బీమా సొమ్ము రూ. 20,00,00,000. కనీస మరియు గరిష్ట పాలసీ వ్యవధి వరుసగా 15 సంవత్సరాలు మరియు 25 సంవత్సరాలు.

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back