ఇండిమాపస్ట్స్ ్ర్మ్సేవ్ ుాన్స

ిభ్లిన ు రధానయత్గ చయసఽకోండిీ కలల టైచ్చంద్ఽ వేమండి.GET A QUOTE

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in styleఇండియాఫస్ట్ స్మార్ట్ సేవ్ ప్లాన్ అనేది యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్. ఇది బీమా రక్షణ మరియు సంపద స్రుష్టి యొక్క ప్రయోజనాలను సమ్మిళితం చేస్తుంది. మీరు తీసుకునే రిస్కును బట్టి, విభిన్న ఆస్తి తరగతుల్లో 4 ఫండ్స్ లో పెట్టుబడిపెట్టవచ్చు. పాక్షిక ఉపసంహరణల ద్వారా మీరు మీ డబ్బు సులభంగా పొందుతూనే మార్కెట్-లింక్డ్ పెట్టుబడుల ద్వారా మీ సంపద పోర్టుఫోలియోను నిర్మించడానికి ఈ యులిప్ పాలసీ మీకు సహాయపడుతుంది.

ఇండియాఫస్ట్ స్మార్ట్ సేవ్ యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ కొనడానికి కారణాలు:

 • ఈ యులిప్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ప్లాన్ ద్వారా, వివిధ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడుల ద్వారా మీ డబ్బును క్రమపద్ధతిలో పొదుపు చేసుకోండి.
 • ఒకవేళ లైఫ్ అష్యూర్డ్ అకాల మరణం చెందితే జీవిత బీమా.
 • ఒక ఫండ్ నుంచి మరొక దానికి మీ ప్రీమియం రీడైరెక్షన్ ద్వారా లేదా స్విచింగ్ ద్వారా పెట్టుబడులను సర్వోత్తమం చేయండి.
 • మీ పెట్టుబడులను ప్లాన్ యొక్క ఆఖరి 3 సంవత్సరాల్లో లిక్విడ్ ఫండ్ లోకి మీ పెట్టుబడులను బదిలీ చేయడం ద్వారా మీ డబ్బు కాపాడుకోండి.
 • అమలులో ఉన్న ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం సెక్షన్ 80సి మరియు సెక్షన్ 10 (10డి) కింద పన్ను మినహాయింపులు పొందండి.

అర్హత ప్రామాణికత:

 • ప్రవేశించే నాటికి కనీస వయస్సు 5 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 65 సంవత్సరాలు
 • ప్లాన్ వ్యవధి ముగిసే నాటికి గరిష్ట వయస్సు 75 సంవత్సరాలు
 • ప్రీమియంలను నెలవారీగా, అర్ధ సంవత్సరం, మరియు సంవత్సరం వారీగా చెల్లించవచ్చు
 • ఈక్వివాలెంట్ ప్లాన్ టర్మ్ కి రెగ్యులర్ ప్రీమియం 10, 15, 20 మరియు 25 సంవత్సరాలు ఉంటుంది
 • సింగిల్ ప్రీమియానికి ప్లాన్ వ్యవధి 5, 10, 15, 20 సంవత్సరాలు ఉంటుంది.

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back