ఇండిమాపస్ట్ ల ైఫ్ వవల్తత భాయగ ిమ ైజర్మ ను఺ా న్స

మీ స్ ంత్ కళాఖ్ండానికి ఩టయింట్ వేమండి.Buy Online

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in styleఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ వెల్త్ మ్యాగ్జిమైజర్ ప్లాన్ అనేది యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్. బీమా రక్షణ మరియు సంపద కూడబెట్టుకునే అవకాశం కల్పించడం ద్వారా మీకు వారసత్వం కల్పిస్తుంది. మీ అవసరం ప్రకారం ఏడు విభిన్న ఫండ్ ఎంపికల్లో పెట్టుబడిపెట్టే సదుపాయం కూడా ఈ ప్లాన్ మీకు కల్పిస్తోంది. ఈ ఫండ్ చాయిసుతో మరియ అనేక పెట్టుబడి వ్యూహాలతో క్రమబద్ధ మరియు ప్రత్యేక పోర్టుఫోలియో వ్రుద్ధి చేసుకోండి.

ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ వెల్త్ మ్యాగ్జిమైజర్ ప్లాన్

 • ఈ యులిప్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ప్లాన్ ద్వారా, మీరు మార్కెట్ లింక్డ్ ఫండ్ ఆప్షన్ లలో పెట్టుబడిపెడతారు కాబట్టి మీ డబ్బు పెంచుకుంటారు.
 • 5 సంవత్సరాల తరువాత ఏ సమయంలోనైనా సిస్టమేటిక్ పాక్షిక ఉపసంహరణలను ఉపయోగించి సింగిల్ ప్లాన్ ద్వారా అనేక అవసరాలను నెరవేర్చుకోండి.
 • మీ డబ్బు నుంచి గరిష్ట ప్రయోజనం పొందేందుకు మీ ప్రీమియంని రీడైరెక్ట్ చేసేందుకు అపరిమితంగా ఉచిత స్విఛ్ లు పొందండి.
 • మార్కెట్ తో వుద్ధి చెందేందుకు దీర్ఘ కాలం పాటు పెట్టుబడిపెట్టండి మరియు ప్రత్యేక యాడ్-ఆన్ బెనిఫిట్స్- లాయల్టీ బెనిఫిట్స్, ప్రాఫిట్ బూస్టర్ మరియు లాయల్టీ అడ్వాంటేజ్ తో ద్రవ్యోల్బణాన్ని జయించండి.
 • పెరుగుతున్న అవసరాలను అదుపుజేసేందుకు సహాయపడటం కోసం టాప్ అప్ ప్రీమియం చెల్లించే సదుపాయం.
 • మీరు చెల్లించిన ప్రీమియంపై మరియు మీరు అంకున్న ప్రయోజనాలపై అమలులో ఉన్న పన్ను చట్టాల ప్రకారం సెక్షన్ 80సి మరియు సెక్షన్ 10 (10డి) పన్ను మినహాయింపులు పొందండి

అర్హత ప్రామాణికత:

 • ఒకవేళ 5 సంవత్సరాల ప్రీమియం చెల్లింపు వ్యవధి అయితే ప్రవేశించే నాటికి కనీస వయస్సు 5 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 55 సంవత్సరాలు, 10/15/20 సంవత్సరాలకు సింగిల్, రెగ్యులర్ ప్రీమియం మరియు పరిమిత ప్రీమియం చెల్లింపు అయితే 65 సంవత్సరాలు.
 • 5 సంవత్సరాల ప్రీమియం చెల్లింపు వ్యవధి అయితే మెచ్యూరిటి సమయంలో కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 70$ సంవత్సరాలు, 10/15/20 సంవత్సరాలకు సింగిల్, రెగ్యులర్ ప్రీమియం మరియు పరిమిత ప్రీమియం చెల్లింపు అయితే 90 సంవత్సరాలు.

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back