ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ క్యాష్‌బ్యాక్ ప్లాన్

ఈ రోజు జీవించండి. జ్ఞాపకాలను సృష్టించుకోండి. దేనికీ చింతించవద్దు, దాదాపు...అంతా బాగుంటుంది!

GET A QUOTE

ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ క్యాష్‌బ్యాక్ ప్లాన్, మీ తక్షణ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి క్రమం తప్పని వ్యవధులలో చెల్లింపులకు మరియు మీ భవిష్యత్తు కొరకు హామీ గల మెచ్యూరిటీ చెల్లింపును హామీ ఇస్తుంది.

ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ క్యాష్‌బ్యాక్ ప్లాన్ కొనడానికి కారణాలు

  • వార్షికం చేయబడిన ప్రీమియముపై 10 రెట్లు ఎక్కువ అధికంగా రిస్క్ వర్తింపుతో లేదా కూడగట్టిన హామీ గల చేర్పులతో పాటుగా మెచ్యూరిటీపై హామీ ఇవ్వబడిన మొత్తముతో మీ కుటుంబము యొక్క ఆర్థిక భద్రతను చూసుకుంటుంది

  • క్రమం తప్పని హామీగల చెల్లింపులతో మీ స్వల్ప మరియు మధ్యకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను నెరవేరుస్తుంది.

  • హామీ గల చేర్పుల ద్వారా మీ పెట్టుబడులను పెంపొందిస్తుంది

  • కేవలం ఒక పరిమిత కాలవ్యవధికి మాత్రమే చెల్లించడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ప్రయోజనాలను ఆస్వాదించండి

  • చెల్లించిన ప్రీమియములపై పన్ను ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు మరియు ప్రస్తుతమున్న పన్ను చట్టాల ప్రకారము ప్రయోజనాలు అందుకోవచ్చు

అర్హతా ప్రాతిపదికలు ఏవేవి?

  • 9 సంవత్సరాల ప్లాన్ కొరకు, దరఖాస్తు చేయడానికి వరుసగా కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 45 సంవత్సరాలు

  • 12 సంవత్సరాల ప్లాన్ కొరకు, దరఖాస్తు చేయడానికి వరుసగా కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 50 సంవత్సరాలు

  • 15 సంవత్సరాల ప్లాన్ కొరకు, దరఖాస్తు చేయడానికి వరుసగా కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 55 సంవత్సరాలు.

  • మెచ్యూరిటీ సమయానికి గరిష్ట వయస్సు 70 సంవత్సరాలు.

  • హామీ ఇవ్వబడే కనీస మొత్తము రు.50,000.హామీ ఇవ్వబడే గరిష్ట మొత్తానికి ఎటువంటి పరిమితీ లేదు (పూచీకత్తుకు లోబడి.)

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

ఈ ఉత్పాదన మీకు ఎలా సహాయపడగలదో మరిన్ని వివరాలు కావాలా?

మా ఆర్థిక నిపుణుడు మీకు తిరిగి కాల్ చేయనివ్వండి

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ఉత్పత్తుల బ్రోచర్

Download Brochure File