మీరు ఈ క్రింది ఉదంతాలలో దేనియందైనా నామినీ యొక్క వివరాలను ఆధునీకరించాలని లేదా మార్పు చేయాలని కోరుకోవచ్చు:

 • నామినీ యొక్క పేరులోని స్పెల్లింగ్ (అక్షరక్రమం) మార్పు
 • నామినీతో బంధుత్వములో మార్పు (ప్రతిపాదన ఫారము నింపేటప్పుడు పొరపాటు కారణంగా),
 • నామినీ యొక్క పుట్టిన తేదీలో మార్పు (ప్రతిపాదన ఫారము నింపేటప్పుడు పొరపాటు కారణంగా)
 • నామినీలో మార్పు

ఐతే, మీరు ఏమి చేయాల్సి ఉంటుంది మరి?

 • ను సమర్పించండి నామినేషన్ మార్పు ఫారము ఈ క్రింది వివరాలు కనబరుస్తూ పాలసీదారుచే సంతకం చేయబడిన ఒక
  • నామినీ పేరు
  • చిరునామా
  • పుట్టిన తేదీ
  • పాలసీదారుతో బంధుత్వము
 • ఒకవేళ నామినీ గనక మైనర్ అయిన పక్షములో, అప్పుడు నియామకం పొందుతున్న వారి వివరాలు తప్పనిసరి.నియామకం పొందుతున్న వారి పేరు, పుట్టినతేదీ, చిరునామా కూడా కావలసి ఉంటుంది.

మార్పుల కొరకు మీరు దరఖాస్తు ఎలా చేసుకోవచ్చు?

మార్పుల 

మాకు ఇమెయిల్ చేయండి:

 1. మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్న ఇమెయిల్ ఐడి నుండిcustomer.first@indiafirstlife.comom కు మాకు వ్రాయండి.
 2. యొక్క సంతకం చేయబడిన ప్రతిని జతపరచండి నామినేషన్ మార్పు ఫారము

మమ్మల్ని సందర్శించండి:

వాక్-ఇన్తో ఏమిటి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా , యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా or ఇండియా ఫస్ట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ శాఖ మరియు నామినేషన్లో మార్పు కోసం అభ్యర్థించండి.

మెయిల్/కొరియర్:

భౌతికంగా పంపండి Nomination Change Form duly signed by the policyholder to the address mentioned below:

ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్.
12వ మరియు 13 వ ఫ్లోర్, నార్త్ [C] వింగ్, టవర్ 4,
నెస్కో ఐటి పార్క్, నెస్కో సెంటర్,
వెస్టర్న్ ఎక్స్ ప్రెస్ హైవే,
గోరేగాంవ్ (ఈస్ట్), ముంబై – 400063.