ఇండిమాపస్ట్గ యయంటీడ్ రటరై్ంట్ ుాన్స

ీయు సంు దించఽకునన విధంగ ీకు ఇష్్ుచ్చినటాగ ీవిత్ం గడ ండి.Buy Onlineఇండియాఫస్ట్ గ్యారంటీడ్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అనేది మీ రెండవ ఇన్నింగుకు గ్యారంటీడ్ ఆర్థిక రక్షణ ప్లాన్. ప్లానులో ప్రారంభ సంవత్సరాలకు గ్యారంటీడ్ రాబడులు పొందే ఎంపికను మరియు బోనస్ ద్వారా మీ రిటైర్మెంట్ కార్పస్ని మరింతగా నిర్మించుకునే అవకాశాన్ని ఇది మీకు కల్పిస్తుంది.

ఇండియాపస్ట్ గ్యారంటీడ్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ ని కొనడానికి గల కారణాలు

 • గ్యారంటీగా మానసిక ప్రశాంతత- ఖచ్చితంగా రాబడులు పొందండి మరియు మీ డబ్బు బలోపేతం చేసుకోండి.
 • చివరి సంవత్సరాల్లో బోనసులతో నిలకడగా పెరిగే మీ రిటైర్మెంట్ కార్పసు ద్వారా మీరు ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించవచ్చు.
 • మీ సొంత గతితో- రెగ్యులర్, పరిమిత లేదా సింగిల్ ప్రీమియంలను పెట్టుబడిపెట్టేందుకు అనేక ఎంపికలు.
 • ముందుగానే ప్రారంభించండి మరియు భవిష్యత్తు కోసం కార్పసును నిర్మించుకోండి.
 • 40 సంవత్సరాల వ్యవధికి మీ రిటైర్మెంట్ సొమ్మును గరిష్టం చేసుకోండి.
 • ఈ ప్లానులో చెల్లించిన ప్రీమియంలకు అమలులో ఉన్న ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961లోని సెక్షన్ 80 (సిసిసి) ప్రకారం పన్ను మినహాయింపులు పొందడానికి మీకు అర్హత ఉంది.

అర్హత ప్రామాణికత ఏమిటి?

 • రెగ్యులర్ ప్రీమియానికి, దరఖాస్తు చేయడానికి కనీస వయస్సు 25 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 55 సంవత్సరాలు.
 • పరిమిత ప్రీమియానికి, దరఖాస్తు చేయడానికి కనీస వయస్సు 25 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 70 సంవత్సరాలు.
 • సింగిల్ ప్రీమియానికి, దరఖాస్తు చేయడానికి కనీస వయస్సు లేదు, కానీ గరిష్ట వయస్సు 75 సంవత్సరాలు.
 • పాలసీ వ్యవధి ముగిసే నాటికి కనీస మరియు గరిష్ట వయస్సు వరుసగా 40 నుంచి 80 సంవత్సరాలు.
 • రెగ్యులర్ మరియు పరిమిత ప్రీమియానికి, కనీస బీమా సొమ్ము రూ. 5,00,000 మరియు గరిష్ట పరిమితి అండర్ రైటింగుకు లోబడి ఉంటుంది.
 • సింగిల్ ప్రీమియానికి, బీమా సొమ్ము రూ. 1,00,000

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in style