ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સ્માર્ટ સેવ પ્લાન

પોતાને પ્રાથમિકતા આપો આપના સપનાં પર અમીછાંટણા વરસવા દો

GET A QUOTE

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સ્માર્ટ સેવ પ્લાન વીમાકવચ તેમજ સંપત્તિના સર્જન એમ બંનેના સંયોજનનો લાભ પૂરો પાડે છે. આપની જોખમ લેવાની ક્ષમતા પર આધાર રાખી આપને વ્યવસ્થિત રીતે બચત કરવામાં અને આપનો વેલ્થ પોર્ટફોલિયો તૈયાર કરવામાં મદદરૂપ થવા માર્કેટ-લિંક્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ઉપયોગ કરે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સ્માર્ટ સેવ પ્લાન ખરીદવા માટેના કારણો

  • વિવિધ ફંડમાં રોકાણ કરી વ્યવસ્થિત રીતે બચત કરો.

  • વીમાકૃત વ્યક્તિના અકાળે અવસાનના કિસ્સામાં જીવન વીમાકવચ.

  • એક ફંડમાંથી બીજામાં આપના પ્રીમિયમને સ્વિચ કરી અથવા રીડાયરેક્ટ કરી આપના રોકાણમાં વધારો કરો.

  • પ્લાનના છેલ્લાં 3 વર્ષમાં આપના રોકાણોને લિક્વિડ ફંડમાં ટ્રાન્સફર કરી આપની બચતની સુરક્ષા કરો.

  • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદા મુજબ ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ અને મેળવવામાં આવેલા લાભ પર કરબચતનો લાભ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

  • પ્રવેશ વખતે લઘુત્તમ વયમર્યાદા 5 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 65 વર્ષ છે

  • પૉલિસીની મુદતના અંતે મહત્તમ વય 75 વર્ષ હોવી જોઇએ

  • પ્રીમિયમ માસિક, ત્રિમાસિક, છમાસિક અને વાર્ષિક રીતે ચૂકવી શકાય છે

  • રેગ્યુલર (નિયમિત) રીતે ચૂકવવામાં આવતાં પ્રીમિયમ હેઠળ આપની પૉલિસીની મુદત 10થી 70 વર્ષ સુધી રાખવાની સ્થિતિસ્થાપકતા

  • સિંગલ (એક જ વખતમાં) રીતે ચૂકવવામાં આવતાં પ્રીમિયમ હેઠળ આપની પૉલિસીની મુદત 5થી 20 વર્ષ સુધી રાખવાની સ્થિતિસ્થાપકતા

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File