ગૌરવપૂર્ણ વારસો

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફને જાહેર ક્ષેત્રની બે મોટી બેંકો, બેંક ઑફ બરોડા (44.00% હિસ્સો) અને યુનિયન બેંક ઑફ ઇન્ડિયા (30.00% હિસ્સો) દ્વારા સમર્થન પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે, જેના પદચિહ્નો અને અનુભવ તમામ હિતધારકોને પ્રદાન કરવામાં આવનારા મૂલ્ય પ્રસ્તાવને સતત સુદ્રઢ બનાવે છે.

વધુ જાણો

ગૌરવપૂર્ણ વારસો

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફને જાહેર ક્ષેત્રની બે મોટી બેંકો, બેંક ઑફ બરોડા (44.00% હિસ્સો) અને યુનિયન બેંક ઑફ ઇન્ડિયા (30.00% હિસ્સો) દ્વારા સમર્થન પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે, જેના પદચિહ્નો અને અનુભવ તમામ હિતધારકોને પ્રદાન કરવામાં આવનારા મૂલ્ય પ્રસ્તાવને સતત સુદ્રઢ બનાવે છે. મોરેશિયસના કાયદાઓ હેઠળ સંસ્થાપિત થયેલી અને વૉરબર્ગ પિનકસ એલએલસી દ્વારા સંચાલિત થતાં પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડ્સની માલિકીની બૉડી કૉર્પોરેટ કાર્મેલ પોઇન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિ. દ્વારા સંસ્થાપિત થયેલી કાર્મેલ પોઇન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પણ ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફમાં 26.00 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.

ટેકનોલોજી દ્વારા સંચાલિત

ટેકનોલોજીને ખરીદી પહેલા, ખરીદી કરતી વખતે અને ખરીદી કર્યા બાદની પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જે બદલામાં અમારા તમામ હિતધારકોને એક ખામીરહિત અનુભવ પૂરો પાડે છે.

વધુ જાણો

ટેકનોલોજી દ્વારા સંચાલિત

ટેકનોલોજીને ખરીદી પહેલા, ખરીદી કરતી વખતે અને ખરીદી કર્યા બાદની પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જે બદલામાં અમારા તમામ હિતધારકોને એક ખામીરહિત અનુભવ પૂરો પાડે છે. અમારી સ્વચાલિત વેચાણની પ્રક્રિયા ‘રેપિડ’ હોય કે પછી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરનારા ટૂલ - એક્ટિફાઈ, આધાર-આધારિત કેવાયસી કે ડેટાના મેનેજમેન્ટ અને સુરક્ષા માટેનું સક્ષમ બૅક-એન્ડ હોય, આ તમામ બાબતો અમને ભારતમાં એક નવા યુગની વીમા કંપની બનાવવામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે. અમારી ગો-ગ્રીન પહેલ (પેપરલેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ) અને ફરતી શાખાઓ અમને વીમાઉદ્યોગમાં ટેકનોલોજીની બાબતમાં અગ્રણી બનાવવામાં સવિશેષ મદદરૂપ થાય છે.

જરૂરિયાત આધારિત ઉત્પાદનો પૂરાં પાડવા

અમે આપની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો અને જીવનના લક્ષ્યોને અનુરૂપ ઉત્પાદનો ધરાવીએ છીએ.

વધુ જાણો

જરૂરિયાત આધારિત ઉત્પાદનો પૂરાં પાડવા

અમે આપની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો અને જીવનના લક્ષ્યોને અનુરૂપ ઉત્પાદનો ધરાવીએ છીએ. વ્યક્તિગત ઉત્પાદનોના વર્ગમાં રહેલા અમારા ઉત્પાદનો સંરક્ષણથી માંડીને નિવૃત્તિ અને આપના વારસાને આગળ લઈ જવા સુધીની તમામ બાબતોનું આયોજન કરવામાં આપને મદદરૂપ થાય છે. તે જ રીતે, અમારા ગ્રૂપ પ્રોડક્ટ વર્ગમાં અમે સંગઠનો અને તેના સભ્યો માટે સંરક્ષણ અને બચતની આવશ્યકતાને પરિપૂર્ણ કરીએ છીએ. એટલું જ નહીં, અમારા અંતઃસ્થાપિત થયેલા ઉત્પાદનોને આપના બેંકિંગ ઉત્પાદનોની સાથે પણ સરળતાથી વેચી શકાય છે.

ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ તેની તમામ વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં ‘ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા’ આપવાના સિદ્ધાંતને અનુસરે છે.

વધુ જાણો

ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ તેની તમામ વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં ‘ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા’ આપવાના સિદ્ધાંતને અનુસરે છે. અમે પરવડે તેવી કિંમતે વાસ્તવિક લાભ ધરાવતા સ્પષ્ટ અને સમજવામાં સરળ હોય તેવા જીવન વીમાના પ્લાન પૂરાં પાડીએ છીએ. વેચાણ બાદની અમારી અસામાન્ય સેવા અમને અન્યોથી આગળ રાખે છે.With the claim settlement ratio of 96.65%(Individual claims), we guarantee 100% genuine claim settlement at IndiaFirst Life.