షరతులు మరియు నిబంధనలు

వాడకపు షరతులు
ఈ షరతులు మరియు నిబంధనలు మా వెబ్‌సైట్ యొక్క మీ వాడకమును శాసిస్తాయి. మా వెబ్‌సైట్ ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు మా షరతులు మరియు నిబంధనలకు అంగీకరిస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు ఈ షరతులు మరియు నిబంధనలలో దేనితోనైనా లేదా ఈ షరతులు మరియు నిబంధనల యొక్క ఏ భాగముతోనైనా విభేదించినట్లయితే, మీరు మా వెబ్‌సైట్ ని ఉపయోగించకూడదు. ఈ వెబ్‌సైటును ఉపయోగించుకొనే ముందుగా దయచేసి ఈ షరతులు మరియు నియమ నిబంధనలు అన్నింటినీ జాగ్రత్తగా చదువుకోండి.

వెబ్‌సైట్ ట్రేడ్ మార్క్ లు మరియు కాపీరైటులు ఉపయోగించుటకు లైసెన్స్
ఇతరత్రా పేర్కొనబడి ఉంటే తప్ప, మేము లేదా మా అనుమతిదారులు వెబ్‌సైట్ లో మేధోసంపత్తి హక్కులు మరియు వెబ్‌సైట్ పై గల పఠనా సామగ్రి యొక్క స్వంతదారులై ఉంటారు. ఈ వెబ్‌సైట్ యందు కలిగియున్నది ఏదీ, ఈ వెబ్‌సైట్ పై ప్రదర్శించబడిన ఏదేని ట్రేడ్‌మార్కు ఉపయోగించుటకు ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఇక నుండీ "ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్” గా పేర్కొనబడుతుంది) లేదా ఈ వెబ్‌సైట్ పై ప్రదర్శించబడిన ట్రేడ్‌మార్కుల యొక్క స్వంతదారు అయినట్టి మూడో పక్షము యొక్క లిఖిత పూర్వక అనుమతి లేనిదే విధింపుగా, ప్రతిబంధకంగా, లేదా ఇతరత్రా ఏదేని లైసెన్సు లేదా హక్కుగా మంజూరు చేయబడినట్లుగా భావించకూడదు. ఈ వెబ్‌సైట్ పై ప్రదర్శించబడిన చిత్రాల యొక్క ఏదేని అనధికారిక వాడకము కాపీరైటు చట్టాలు, ట్రేడ్‌మార్కు చట్టాలు, గోప్యతా చట్టాలు మరియు ఐ.ఆర్.డి.ఎ.ఐ వ్యాపార ప్రకటనా నిబంధనలు మరియు సమాచార వినిమయ నిబంధనలు మరియు చట్టబద్ధతలను ఉల్లంఘించవచ్చు.

ఇంకా, ఈ దిగువన గల లైసెన్సును బట్టి, వెబ్‌సైట్ లో గల మేధోసంపత్తి హక్కులు మరియు వెబ్‌సైట్ పై గల రచనాసామగ్రి హక్కులు రిజర్వు చేసుకోబడ్డాయి. "ఈ దిగువన మరియు ఈ షరతులు మరియు నిబంధనల్లో ఎక్కడైనా సరే ఏర్పరచబడిన నిర్బంధాలకు లోబడి మీరు గ్రాహ్యత ఆవశ్యకతల కొరకు మాత్రమే వీక్షించవచ్చు, డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు, మరియు మీ స్వంత వ్యక్తిగత వాడకము కొరకు మాత్రమే వెబ్‌సైటు నుండి పేజీలను ప్రింటు చేసుకోవచ్చు."
మీరు ఇలా చేయకూడదు:

  • ఈ వెబ్‌సైట్ నుండి సామాగ్రిని పునఃప్రచురణ చేయుట (మరొక వెబ్‌సైట్ పై పునఃప్రచురణతో సహా);
  • వెబ్‌సైట్ నుండి సామాగ్రిని అమ్ముట, అద్దెకు ఇచ్చుట లేదా సబ్-లైసెన్స్ ఇచ్చుట;
  • వెబ్‌సైట్ నుండి ఏ సామాగ్రినీ బహిరంగంగా చూపుట;
  • మా వెబ్‌సైట్ మీద ఉన్న సామాగ్రిని ఒక వాణిజ్యపరమైన ఆవశ్యకత కొరకు పునరుత్పత్తి, నకిలీ ప్రతి, నకలు లేదా ఇతరత్రా దోపిడీ చేయుట;
  • వెబ్‌సైట్ నుండి ఏ సామాగ్రినైనా సవరించుట లేదా ఇతరత్రా ఆధునీకరించుట; లేదా
  • ఈ వెబ్‌సైట్ నుండి సామాగ్రిని పునఃపంపిణీ చేయుట.

స్వీకారయోగ్యమైన వాడకము
మీరు మా వెబ్‌సైటుకు నష్టము లేదా వెబ్‌సైటు యొక్క అందుబాటు లేదా గ్రాహ్యతకు అవాంతరము కలిగేలా లేదా కలిగించగలిగేలా గానీ; లేదా అన్యాయమైన, చట్ట వ్యతిరేకమైన, మోసపూరితమైన లేదా హానికరమైన చర్య రూపములో గానీ మా వెబ్‌సైటును ఉపయోగించుకోరు.

మా వెబ్‌సైటు లేదా కంపెనీకి సంబంధించిన వస్తువులు లేదా సేవల యొక్క వ్యాపార ప్రకటనకు గానీ లేదా ఒక అమ్మకాన్ని(కొనుట మరియు/లేదా అమ్ముట) అందజూపుటకు గానీ మీరు మా వెబ్‌సైటును ఉపయోగించుకోరు.

మా ముందస్తు లిఖిత పూర్వక సమ్మతి లేనిదే మీరు ఒక మూడో పక్షము యొక్క ఏదేని స్వాధీనతా లేదా గోప్యతా సమాచారమును ఈ వెబ్‌సైట్ పై పంచుకోబోరు, సమర్పించబోరు, వెల్లడి చేయబోరు, పోస్టు చేయబోరు లేదా ప్రచురించబోరు.

మా ముందస్తు లిఖిత పూర్వక సమ్మతి లేనిదే మీరు మా వెబ్‌సైటుపై లేదా దానికి సంబంధించి ఎటువంటి పోటీని నిర్వహించబోరు.

సామాగ్రిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకొనుట
మా వెబ్‌సైట్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న ఫైల్స్, సాఫ్ట్ వేర్ వైరస్ లు లేదా ఇతర కంప్యూటర్ కోడ్, ఫైల్స్, లేదా ప్రోగ్రాముల యొక్క సోకుదల రహితంగా ఉన్నాయని ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ హామీ గానీ లేదా భరోసా గానీ ఇవ్వదు.

నిర్బంధిత అందుబాటు
మా వెబ్‌సైట్ యొక్క కొన్ని నిర్దిష్ట అంశాలను అందుబాటు చేసుకోవడం నిషేధించబడింది. మా వెబ్‌సైటు యొక్క ఇతర అంశాలు, లేదా నిజంగా మా సంపూర్ణ వెబ్‌సైట్ లోనికి అందుబాటును మా స్వంత విచక్షణ మేరకు నిర్బంధం చేసే హక్కును మేము కలిగి ఉంటాము.

మా వెబ్‌సైటు యొక్క నిర్బంధిత అంశాలు లేదా ఇతర విషయాంశము లేదా సేవలు అందుబాటు చేసుకోవడానికి గాను మేము మీకు ఒకవేళ యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డును గనక ఇచ్చియుంటే, మీ యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డును రహస్యంగా ఉంచుకునేలా మీరు చూసుకోవాలి.

మేము మా స్వంత విచక్షణపై ఎటువంటి నోటీసు లేదా వివరణ ఇవ్వకుండానే మీ యూజర్ ఐడి లేదా పాస్‌వర్డ్ ని మేము నిష్క్రియపరచవచ్చు.

వినియోగదారుచే ఉత్పన్నం చేయబడిన విషయాంశము
ఈ షరతులు మరియు నిబంధనలలో, "మీ వాడుకదారు విషయాంశము" అనగా ఏ ఆవశ్యకత కొరకు ఐనా సరే, మీరు మా వెబ్‌సైటుకు సమర్పించే విషయసామాగ్రి (వీటితో సహా పరిమితి లేకుండా వచనము, బొమ్మలు, శ్రవణ సామాగ్రి, దృశ్య సామాగ్రి మరియు శ్రవణ-దృశ్య సామాగ్రి) అని అర్థము.

మీ యొక్క వాడుకదారు విషయాంశము ఏ విధంగానూ పరువుకు భంగం కలిగించే, అసభ్యకర, అశ్లీల, నేరపూరిత, అసత్య, అపవాదుతో కూడిన లేదా చట్టవ్యతిరేక లేదా అన్యాయమైనదిగా ఉండకూడదు మరియు ఏదేని మూడో పక్షపు హక్కులకు భంగం కలిగించకూడదు, మరియు మీపై గానీ లేదా ఒక మూడో పక్షముపై గానీ చట్టపరమైన చర్యలకు అవకాశం ఇచ్చేలా ఉండకూడదు (ఏదేని వర్తించు చట్టము క్రింద ప్రతి ఉదంతములోనూ).

వెబ్‌సైటుకు మీరు ఏదేని బెదిరింపు విషయము, లేదా వాస్తవ చట్టబద్ధ చర్యలు లేదా అటువంటిదే అయిన ఇతర ఫిర్యాదు లేదా సమస్య ఉన్న, లేదా ఎప్పుడైనా ఉండిన ఎటువంటి వాడుకదారు విషయాంశమునూ సమర్పించకూడదు.

మా వెబ్‌సైటుకు సమర్పించబడిన, లేదా మా సర్వర్లలో నిక్షిప్తం చేయబడిన, లేదా వెబ్‌సైటుపై ఆతిథ్యమివ్వబడిన లేదా ప్రచురించబడిన ఏదేని సామాగ్రిని ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసు గానీ వివరణ గానీ ఇవ్వకుండానే సవరించుటకు లేదా తొలగించుటకు మేము హక్కును కలిగి ఉంటాము.

వాడుకదారు విషయాంశమునకు సంబంధించి ఈ షరతులు మరియు నిబంధనలు ఉన్నప్పటికిన్నీ, మేము అట్టి విషయాంశమును మా వెబ్‌సైటుపై ఉంచడాన్ని లేదా అట్టి విషయాంశము ప్రచురణ యొక్క సమర్పణను పర్యవేక్షించడాన్ని మేము చేపట్టబోము.

పరిమితమైన వారంటీలు
ఈ వెబ్‌సైటుపై ప్రచురించబడిన సమాచారము యొక్క సంపూర్ణత లేదా ఖచ్చితత్వమునకు మేము భరోసా ఇవ్వము; లేదా వెబ్‌సైటు అందుబాటులోనే ఉండేలా చూసుకుంటామని గానీ లేదా వెబ్‌సైటుపై ఉన్న సామాగ్రి అత్యంత తాజాగా ఉంచబడిందని గానీ నిబద్ధతను ఇవ్వము. వెబ్‌సైటుపై ఉన్న కార్యవిధులు అంతరాయము లేకుండా పని చేస్తాయని గానీ లేదా దోష రహితంగా ఉన్నాయని గానీ, లోపాలు సవరించబడతాయని గానీ, లేదా దీనిని అందుబాటులో ఉండేలా చేసే ఈ వెబ్‌సైటు లేదా సర్వరు వైరస్ లు లేదా ఇతర హానికారక అంశాల రహితంగా ఉందని కానీ మేము భరోసా ఇవ్వము.

ఈ వెబ్‌సైట్ పై ఉన్న సామగ్రి అంతయునూ "ఉన్నది ఉన్నట్లు" ప్రాతిపదికన ఇవ్వబడి ఉంది.ఈ వెబ్‌సైట్ పై ఉన్న సామగ్రి యొక్క వాడకము లేదా వాడకము వల్ల కలిగిన ఫలితాలకు సంబంధించి వాటి సవ్యత, ఖచ్చితత్వము, సంపూర్ణత, సముచితము, విశ్వసనీయత లేదా ఇతరత్రా విషయాల పరంగా మేము భరోసా ఇవ్వము లేదా ఎటువంటి విజ్ఞప్తుల (వ్యక్తము లేదా విధింపు)నూ చేయము. ఇందులో కలిగియున్న సమాచారము లేదా వివరణలు, ఉత్పాదనలు మరియు సేవలకు వర్తించు అన్ని షరతులు, మినహాయింపులు మరియు నిబంధనల యొక్క సంపూర్ణ వివరణలుగా ఉద్దేశించబడలేదు, ఐతే పూర్తిగా సాధారణ సమాచారయుత ఆవశ్యకతల కొరకు ఇవ్వబడ్డాయి.

వర్తించు చట్టముచే అనుమతించబడినట్లుగా సాధ్యమైనంత వరకూ మేము ఈ వెబ్‌సైటు మరియు ఈ వెబ్‌సైటు వాడకానికి సంబంధించిన అన్ని వినతులు, హామీలు, మరియు నిబంధనలను మినహాయిస్తాము (సంతృప్తికర నాణ్యత, ఆవశ్యకతకు తగ్గట్లు మరియు/లేదా సహేతుకమైన రక్షణ యొక్క వాడకము మరియు నైపుణ్యముతో సహా ఎటువంటి పరిమితులూ లేకుండా).

ఈ వెబ్‌సైటు, ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ చే నిర్వహణ చేయబడని ఇతర వెబ్‌సైట్లకు అనుసంధానించబడి ఉండవచ్చు. ఆ వెబ్‌సైట్ల యొక్క విషయాంశమునకు ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ జవాబుదారీ వహించదు.

పరిమితులు మరియు నష్టబాధ్యత మినహాయింపులు
ఈ వెబ్‌సైటుపై ఖచ్చితమైన మరియు తాజా ఆధునిక సమాచారమును చేర్చడానికి మేము సహేతుకమైన చర్యలను తీసుకుని ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని సమయాల్లో దోషాలు లేదా లోపాలు జరుగవచ్చు. ఈ వెబ్‌సైటు యొక్క విషయాంశము యొక్క సవ్యత, ఖచ్చితత్వము, సంపూర్ణత, సముచితత్వము, విశ్వసనీయత లేదా ఇతరత్రా గురించి మేము ఎటువంటి హామీలు గానీ లేదా విజ్ఞప్తులు గానీ చేయము. ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ, నిర్లక్ష్యముతో సహా, ఐతే దానికే పరిమితం కాకుండా, ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్, లేదా వెబ్‌సైటు సృష్టించుటలో, ఉత్పాదన చేయుటలో, లేదా అందజేతలో ప్రమేయం ఉన్న ఏ పక్షమైనా, ఈ వెబ్‌సైటుపై ఉన్న సామాగ్రి యొక్క వాడకము లేదా వాడటానికి అశక్తత ఫలితంగా మీకు కలిగిన ఎటువంటి ప్రత్యక్ష, ఆకస్మిక, పర్యవసానాత్మక, పరోక్ష నష్టానికి లేదా శిక్షాత్మక నష్టాలకు ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ లేదా మా అధీకృత ప్రతినిధి సైతమూ అటువంటి నష్టాల సంభావ్యత ఉండవచ్చునని సలహా ఇచ్చియున్నప్పటికిన్నీ మీకు బాధ్యులుగా ఉండబోరు.

ఈ వెబ్‌సైటును అందుబాటు చేసుకున్న చర్య కారణంగా మీకు ఉత్పన్నమైన చెడుపు, నష్టాలు మరియు కారణాల పట్ల ఎటువంటి సందర్భములోనూ ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ లేదా దాని ప్రతినిధులు లేదా ఉద్యోగులు లేదా ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ యొక్క డైరెక్టర్లు మీకు జవాబుదారీగా ఉండరు. పరువుకు భంగం కలిగించే, అసభ్యకర, అశ్లీల, నేరపూరిత, అసత్య, అపవాదుతో కూడిన లేదా ఇతర చట్టవ్యతిరేక లేదా అన్యాయమైన మీ ప్రవర్తన కొరకు ఎటువంటి సందర్భములోనూ ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ బాధ్యత వహించదు.

వెబ్‌సైటుకు మీ అందుబాటు, వాడకము, లేదా దానిలో బ్రౌజింగ్ చేసిన ఫలితంగా లేదా వెబ్‌సైటు నుండి ఏదేని సామగ్రి, డేటా, వచనము, బొమ్మలు, వీడియో, లేదా ఆడియోను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మీ కంప్యూటర్ పరికరాలకు లేదా ఇతర ఆస్తులకు జరిగే ఎటువంటి నష్టాలకైనా లేదా వైరస్‌లకైనా మేము ఎటువంటి బాధ్యతనూ స్వీకరించము మరియు మేము జవాబుదారీగా ఉండబోము.

మా సహేతుకమైన నియంత్రణకు అతీతమైన ఏదైనా ఘటన లేదా ఘటనల వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే ఏవైనా నష్టాలకు మేము బాధ్యత వహించబోము.

ఈ షరతులు మరియు నిబంధనల యొక్క ఉల్లంఘనలు
ఈ షరతులు మరియు నిబంధనల క్రింద మా ఇతర హక్కులకు ఎటువంటి పక్షపాతము లేకుండా, ఒకవేళ మీరు ఈ షరతులు మరియు నిబంధనలను ఏ విధంగా అయినా ఉల్లంఘించినట్లయితే, వెబ్‌సైటుకు మీ అందుబాటును రద్దు చేయడం, వెబ్‌సైటును అందుబాటు చేసుకోకుండా మిమ్మల్ని నిషేధించడం, మీ ఐపి చిరునామా ఉపయోగిస్తూ వెబ్‌సైటును అందుబాటు చేసుకొనే కంప్యూటర్లను మూసివేయడం, వెబ్‌సైటుకు మీ అందుబాటును మూసివేయాల్సిందిగా కోరడానికి మీ ఇంటర్నెట్ ప్రదాతను సంప్రదించడం మరియు/లేదా మీపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడంతో సహా ఆ ఉల్లంఘనతో వ్యవహరించుటకు మాకు సముచితమని తోచినట్టి చర్యను మేము తీసుకోవచ్చు.

నష్టపరిహార హామీ
వెబ్‌సైట్ పై మీ ప్రవర్తన మరియు మీ వాడుకదారు విషయాంశము కొరకు మీరే వ్యక్తిగతంగా బాధ్యత వహిస్తారని మరియు బాద్యులుగా ఉంటారని మీరు అర్థం చేసుకొని మరియు అంగీకరిస్తున్నారు. ఈ వెబ్‌సైట్ యొక్క మీ వాడకమునకు సంబంధించి ఏదేని క్లెయిము, ఖరీదు, ఖర్చు, కోర్కె, తీర్పు, అవార్డు లేదా ఇతర నష్టాలకు నష్టబాధ్యత వహించుటకు మరియు ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ మరియు దాని అనుబంధకులకు హాని జరగకుండా చూసుకునేందుకు మీరు అంగీకరిస్తున్నారు.

వైవిధ్యము
ఈ పోస్టింగును ఆధునీకరించడం ద్వారా ఈ షరతులు మరియు నిబంధనలను ఏ సమయములోనైనా పునః సమీక్షించవచ్చు. ప్రచురించబడిన తేదీ నుండి పునస్సమీక్షించబడిన షరతులు మరియు నిబంధనలు మా వెబ్‌సైట్ యొక్క వాడకమునకు వర్తిస్తాయి. అటువంటి ఏవైనా పునఃసమీక్షలకు మీరు కట్టుబడి ఉంటారు మరియు అందువల్ల, మీరు కట్టుబడి ఉన్న ప్రస్తుత షరతులు మరియు నిబంధనల సమీక్షకు గాను ఈ పేజీని మీరు కాలానుగతంగా సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. ఈ పోస్టింగ్ యొక్క ఆధునీకరణలో అట్టి ఆలస్యానికి మేము బాద్యులుగా ఉండబోము మరియు బాద్యులుగా ఉంటామని భావించనూ కూడదు.

మూడో పక్షము హక్కుల మినహాయింపు
ఈ షరతులు మరియు నిబంధనలు మీ ప్రయోజనం కోసమే, మరియు ఏదైనా మూడో పక్షపు ప్రయోజనానికి ఉద్దేశించబడలేదు లేదా ఏదేని మూడో పక్షముచే అమలు చేయబడజాలవు. ఈ షరతులు మరియు నిబంధనలకు సంబంధించి మా మరియు మీ హక్కుల వినియోగము ఏదేని మూడో పక్షము యొక్క సమ్మతికి లోబడి ఉండదు.

సంపూర్ణ ఒప్పందపత్రము
మా గోప్యతా పాలసీ (ఇది కూడా మా వెబ్‌సైట్ పై ఉంది) తో కలిసి ఈ షరతులు మరియు నిబంధనలు, మా వెబ్‌సైట్ యొక్క మీ వాడకమునకు సంబంధించి మీకు మరియు మాకు మధ్య ఒక సంపూర్ణ ఒప్పందమును ఏర్పరుస్తాయి మరియు ఈ వెబ్‌సైట్ యొక్క మీ వాడకమునకు సంబంధించి ఇంతకు మునుపు ఉన్న అన్ని ఒప్పందాలనూ అది అధిగమిస్తుంది.

న్యాయపరిధి ప్రదేశము
మా వెబ్‌సైట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఇండియాలో నివసించకుండా ఉండి, మరియు మా వెబ్‌సైటును ఉపయోగిస్తూ ఉంటే, మీరు ఈ షరతులు మరియు నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉంటారు మరియు సమాచారము యొక్క అంతర్జాతీయ బదిలీకి ప్రత్యేకించి సమ్మతిని తెలియజేస్తున్నారు. ఇందులో వ్యక్తీకరించి ఇతరత్రా ఏర్పరచబడి ఉంటే తప్ప, ఈ వెబ్‌సైట్ పై ఉన్న సామాగ్రి ఏ స్థానములోనైనా ఉపయోగించుకొనుటకు సముచితమైనదని గానీ లేదా అందుబాటులో ఉంటుందని గానీ మేము ఎటువంటి వినతినీ చేయబోము. ఈ వెబ్‌సైట్ ని అందుబాటు చేసుకోదలచిన వారు తమ స్వంత చొరవపై అలా చేయవచ్చు మరియు స్థానిక చట్టాల సమ్మతి వహింపు కొరకు బాధ్యులై ఉంటారు.

బీమా అనునది విజ్ఞాపనకు సంబంధించిన విషయాంశము. అందువల్ల, ఇందులో ప్రత్యేకించి నిర్దిష్టంగా ఏర్పరచబడి ఉంటే తప్ప, ఈ వెబ్‌సైట్ పై కలిగియున్న సమాచారము ఏదేని సెక్యూరిటీ, బీమా ఉత్పాదన లేదా ఇతర ఉత్పాదన లేదా సేవను అందించుటకు లేదా విక్రయించుటకు లేదా పన్ను, న్యాయ లేదా ఇతర సలహాకు ఒక అందజేత కాదు. ఏ న్యాయపరిధి ప్రదేశములోనైనా ఒక అందజేత లేదా విజ్ఞాపన, కొనుగోలు లేదా అమ్మకము సెక్యూరిటీలు, బీమా లేదా ఇతర చట్టాల క్రింద చట్టవ్యతిరేకము అయి ఉంటుందో అట్టి న్యాయపరిధి ప్రదేశములో అటువంటి ఏ సెక్యూరిటీ గానీ, బీమా ఉత్పాదన గానీ లేదా సేవ గానీ అందజేయబడదు లేదా అమ్మబడదు. కొన్ని ఉత్పాదనలు మరియు సేవలు కొన్ని ప్రాంతాల న్యాయపరిధి ప్రదేశాలలో అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు.

ఈ మా వెబ్‌సైట్ యొక్క వాడకమునకు సంబంధించి షరతులు మరియు నిబంధనల నుండి లేవనెత్తబడే వివాదాలు మరియు విభేదాలు అన్నియునూ భారతీయ చట్టాలు మరియు ముంబై న్యాయస్థానాల యొక్క ప్రత్యేక న్యాయపరిధికి లోబడి ఉంటాయి.

గోప్యత మరియు సమాచారము యొక్క స్వంతదనము
ఇందులో వ్యక్తీకరించి ఇతరత్రా ఏర్పరచబడి ఉంటే తప్ప, డేటా, ప్రశ్నలు, వ్యాఖ్యలు, లేదా సూచనలతో సహా మీరు ఈ వెబ్‌సైట్ కు ప్రసారం చేసే ఏదేని సమాచారము, సమాచార వినిమయము లేదా సామాగ్రి గోప్యత-యేతర సామాగ్రి మరియు స్వాధీనత కానిదిగా చూడబడుతుంది మరియు అది యాదృచ్ఛికంగా ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ యొక్క స్వాధీనతా ఆస్తి అవుతుంది. పైన కనబరచినట్లుగా ఈ వెబ్‌సైట్ కు ప్రసారం చేసే ఏదేని సమాచారము, సమాచార వినిమయము లేదా సామాగ్రిని సమర్పించడం మరియు/లేదా ప్రసారం చేయడం ద్వారా, మీరు సమాచారము, సమాచార వినిమయము లేదా సామాగ్రిలో ఏదేని సముచితమైన న్యాయపరిధి క్రింద మేధో సంపత్తి హక్కులతో సహా ఐతే వాటికే పరిమితం కాకుండా స్వాధీనతా హక్కులను మంజూరు చేయబోతున్నారు.

అట్టి సమాచారము, సమాచార వినిమయము లేదా సామాగ్రి, పునరుత్పత్తి, విజ్ఞాపనలు, వెల్లడింపులు, ప్రసార వ్యాప్తి, ప్రచురణ, ప్రసారము మరియు పోస్టింగుతో సహా ఐతే వాటికే పరిమితం కాకుండా ఏ ఆవశ్యకత కొరకైనా (మా గోప్యతా పాలసీకి లోబడి) ఉపయోగించుకోబడవచ్చు. అంతే కాకుండా ఇంకా, ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్, మీరు ఏదేని ఆవశ్యకత కొరకు ఈ వెబ్‌సైట్ కు పంపించినట్టి ఏదేని సమాచార వినిమయములో ఉన్న సమాచారమును ఉపయోగించి ఉత్పాదనల వృద్ధి మరియు మార్కెటింగ్ తో సహా ఐతే వాటికే పరిమితం కాకుండా అందులో ఉన్న ఏవేని ఉపాయాలు, భావజాలములు, విజ్ఞానము, లేదా పద్ధతులను ఉపయోగించుటకు స్వేచ్ఛ కలిగి ఉంటుంది.

సాఫ్ట్ వేర్ అనుమతులు
ఈ వెబ్‌సైట్ పై ఉన్నట్టి లేదా మీకు అందించబడినట్టి ఏదైనా సాఫ్ట్ వేర్ ఇండియా లోని వివిధ నియమాలు మరియు నిబంధనలకు లోబడియున్న విషయాంశమును కలిగియుండవచ్చునని మీరు తెలియజేస్తున్నారు. ఇండియా నుండి అట్టి సాఫ్ట్ వేర్ ని మీరు బదిలీ లేదా తరలింపు (ఉదాహరణకు, అట్టి సాఫ్ట్ వేర్ ని ఎవరైనా విదేశీవ్యక్తికి లేదా ఇండియాలోని ఒక ప్రతిపత్తికి ఇవ్వడంతో సహా) చేయబోరని లేదా అట్టి సాఫ్ట్ వేర్ ని భారతీయ చట్టాలు మరియు నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ఇండియా బయటికి పునఃఎగుమతి చేయబోరనీ ఇందుమూలంగా అంగీకరిస్తున్నారు. భారతీయ చట్టాలు మరియు నిబంధనలు నిషేధిస్తున్న ఏదేని ప్రాంతపరిధికి ఈ వెబ్‌సైట్ నుండి ఏదేని సాఫ్ట్ వేర్ లేదా సాంకేతిక డేటాను డౌన్‌లోడింగ్ లేదా తరలింపును ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ అధీకృతపరచదు.

మా వివరాలు
ఇది, ఈ క్రింది చిరునామాలో కార్పొరేట్ కార్యాలయమును కలిగియున్న ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ యొక్క అధికారిక వెబ్‌సైట్:
ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్,
12వ మరియు 13 వ ఫ్లోర్, నార్త్ [C] వింగ్, టవర్ 4,
నెస్కో ఐటి పార్క్, నెస్కో సెంటర్, వెస్టర్న్ ఎక్స్ ప్రెస్ హైవే,
గోరేగాంవ్ (ఈస్ట్), ముంబై 400063.
ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ చే అందించబడే ఉత్పాదనలు మరియు సేవలు మరియు మీ అవసరాలకు వాటి అనుకూలతలపై వివరాలను పొందుటకు మీరు మీ ఆర్థిక సలహాదారు లేదా బీమా ఏజెంటును సంప్రదించవచ్చు.