આપને આવતીકાલનું આયોજન કરવામાં આજે જ મદદરૂપ થાય છે

અનુકૂળ વીમો મેળવવાની આપની શોધનો અહીં અંત આવે છે

વીમા ઉત્પાદનોના સમૂહમાંથી પસંદ કરો

લાભ ઓનલાઇન ખરીદવાના

 • કોઈ મધ્યસ્થીઓ નહીં

  અમારી વેબસાઇટ www.indiafirstlife.com.  પર સીધું જ લૉગઇન કરી કોઇપણ સમયે અને કોઇપણ સ્થળેથી જીવનવીમા કવચ મેળવો.

 • નાણાંની બચત કરો

  આ પ્લાન આપને અનુકૂળ હોવાની સાથે-સાથે વિતરણ અને પ્રોસેસિંગની ફી પર બચત દ્વારા આપને કિંમત પર મોટો ફાયદો કરાવી આપે છે.

 • નજર રાખવી ખૂબ સરળ

  ફક્ત આપના પૉલિસીના અંકોને દાખલ કરી આપની તમામ પૉલિસીઓ પર નજર રાખો.

 • ઈ-કેવાયસી

  ઓછામાં ઓછી કાગજી કાર્યવાહી અને કોઇપણ હેરાનગતિ વગર આપની કેવાયસીની ઔપચારિકતાઓને પૂર્ણ કરો. જરૂરી આઇડી અને રહેઠાણના પુરાવાઓને તરત અપલૉડ કરો.

 • ફક્ત એક ક્લિકમાં સહાય મેળવો

  અમારી લાઇવ ચેટની વિશેષતાની મદદથી સમયસર ઓનલાઇન સહાય મેળવો. આપ અમને ઈ-મેઇલ પણ કરી શકો છો અથવા તો સહાય માટે આપ અમારા એફએક્યૂને વાંચી શકો છો. અમારી સાથે ઓનલાઇન ચેટ કરો.